Et tryggere Europa for borgere og virksomheder

EU bør samarbejde mere om at løse sikkerhedsudfordringer som terrorisme, militære trusler og cyberangreb fra både stater og kriminelle.

 

Hvad er udfordringen eller muligheden?

Danmark og Europa står over for en række sikkerhedsudfordringer lige nu og i de kommende år. Terrorisme, cyberangreb, nabolandes aggressive udenrigspolitik og skrøbelige stater tæt på EUs grænser er alle udfordringer, som skaber utryghed blandt danskere og andre europæere.

Danske virksomheder har samme interesse som danskerne i at sikre fred, stabilitet og tryghed. Først og fremmest fordi virksomhedernes ejere, ledere og medarbejdere selv er mennesker og borgere. Men også fordi utryghed gør det dyrere og mere besværligt at drive forretning og kan gøre langsigtede investeringer mere usikre. Det sidste går ud over hele Danmarks økonomi, og dermed danskernes samlede velstand og muligheder.

Hvad kan EU gøre?

  • EU kan øge borgernes tryghed ved at styrke både forsvars- og politisamarbejdet mellem de enkelte EU-lande. Der er en række beslutninger om forsvar og politi, som Danmark ikke har indflydelse på, fordi vi har valgt at stå uden for EU-samarbejdet på disse områder. Men det er i dansk interesse, at EU samarbejder endnu mere om at løse udfordringer som f.eks. terrorisme og cybersikkerhed. Det gælder ikke mindst, når personer og data bevæger sig frit inden for det indre marked.

  • EU kan styrke EU’s forsvarsindustrielle samarbejde ved at oprette en effektiv europæisk forsvarsfond og et reelt indre marked for forsvarsmateriel. Det vil gøre de europæiske landes forsvar mere omkostningseffektive, end de er i dag.

Hvad betyder det for virksomhederne?

  • Bedre sikkerhed i Europa og i vores nabolande øger trygheden for både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder i ind- og udland. Det giver samtidig bedre rammebetingelser for virksomhedernes langsigtede investeringer.
  • Et velfungerende europæisk politisamarbejde er en forudsætning for, at vi kan handle gnidningsfrit med hinanden i det indre marked. Det er den bedste måde at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet på, og det overflødiggør grænsekontrol mellem EU-landene, som generer både virksomheder og borgere i hverdagen.

  • Et reelt indre marked for forsvarsmateriel og en decideret europæisk forsvarsfond vil åbne eksportmuligheder for danske virksomheder inden for forsvars- & aerospaceindustrien. Danske virksomheder har specialistviden og produkter, der kan bidrage endnu mere til at styrke europæernes sikkerhed og tryghed.

  • Et stærkere samarbejde om forsvar, politi og terrorbekæmpelse betyder større tryghed for danske borgere – både i Danmark, og når de rejser på ferie eller forretning i resten af Europa.

Hvad betyder det for danskerne?

  • Et stærkere samarbejde om forsvar, politi og terrorbekæmpelse betyder større tryghed for danske borgere – både i Danmark, og når de rejser på ferie eller forretning i resten af Europa.