Send din ansøgning

TUUF støtter projekter, der fremmer branchens konkurrenceevne, image og rekrutteringsmuligheder. Udfyld en ansøgning og lad os høre om dit projekt.

Hvad skal en ansøgning til TUUF indeholde? 
  • Ansøgningen skal indeholde projekttitel, budget, arbejds- og tidsplan
  • Navn og adresse samt e-mail på ansvarlig person
  • Budgettet skal indeholde samlede udgifter og være specificeret
  • Redegørelse for hvilken betydning og anvendelsen af projektet vil få for dansk træ- og møbelindustri
  • Søges der om støtte til anskaffelse af udstyr, skal det fremgå, hvorledes dette tænkes anvendt efter afslutning af projektet
  • Oplysning om der er søgt eller opnået støtte fra anden side Ansøgningsfrist TUUF

Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Mødet 23. marts er desværre udsat på ubestemt tid på grund af corona-situationen - hold øje med siden for at se nye datoer.

Ansøgningen skal normalt være sekretariatet i hænde senest 3 uger før bestyrelsesmødets afholdelse - nu hvor der ingen dato er for næste møde, råder vi til at ansøgninger sendes snarest muligt. De vil blive behandlet, når det igen er muligt at afholde møde. Benyt nedenstående blanket. Det er desværre ikke pt muligt at uploade bilag, disse sendes i stedet for pr. mail med tydelig oplysning om, hvilken ansøgning de skal følge.

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond 

H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
e-mail: tuuf@di.dk eller lolu@di.dk