Send din ansøgning

TUUF støtter projekter, der fremmer branchens konkurrenceevne, image og rekrutteringsmuligheder. Udfyld en ansøgning og lad os høre om dit projekt.

Krav til ansøgning til TUUF? 
  • Ansøgningen skal indeholde projekttitel, budget, arbejds- og tidsplan
  • Navn og adresse samt e-mail på ansvarlig person
  • Fonden udbetaler til NemKonto og skal derfor bruge CPR-nr. eller CVR.-nr.
  • Budgettet skal indeholde samlede udgifter og være specificeret
  • Redegørelse for hvilken betydning anvendelsen af projektet vil få for dansk træ- og møbelindustri
  • Søges der om støtte til anskaffelse af udstyr, skal det fremgå, hvorledes dette tænkes anvendt efter afslutning af projektet
  • Oplysning om der er søgt eller opnået støtte fra anden side

Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest to uger før bestyrelsesmødets afholdelse. Benyt nedenstående blanket. 

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond 

H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
e-mail: tuuf@di.dk