Send din ansøgning

TUUF støtter projekter, der fremmer branchens konkurrenceevne, image og rekrutteringsmuligheder. Udfyld en ansøgning og lad os høre om dit projekt.

Hvad skal en ansøgning til TUUF indeholde? 
  • Ansøgningen skal indeholde projekttitel, budget, arbejds- og tidsplan
  • Navn og adresse samt e-mail på ansvarlig person
  • Budgettet skal indeholde samlede udgifter og være specificeret
  • Redegørelse for hvilken betydning og anvendelsen af projektet vil få for dansk træ- og møbelindustri
  • Søges der om støtte til anskaffelse af udstyr, skal det fremgå, hvorledes dette tænkes anvendt efter afslutning af projektet
  • Oplysning om der er søgt eller opnået støtte fra anden side Ansøgningsfrist TUUF

Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde 15. september 2020.

Ansøgningen skal normalt være sekretariatet i hænde senest 3 uger før bestyrelsesmødets afholdelse. Benyt nedenstående blanket. Det er desværre ikke pt muligt at uploade bilag, disse sendes i stedet for pr. mail med tydelig oplysning om, hvilken ansøgning de skal følge.

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond 

H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
e-mail: tuuf@di.dk