Bestyrelsen

Hvem sidder i TUUF's bestyrelse? 

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.
Tre medlemmer er udpeget af TMI og tre medlemmer er udpeget af 3F.

Bestyrelsens medlemmer pr. 01.01.2022:

Lærke Flader, TMI (formand)
Morten Silo-Bøjstrup, 3F (næstmand)
Jannie Andersen, 3F
René Rosenkrans, 3F
Steen Larsen, TMI
Jørgen Kjersgaard, TMI

Sekretær: Ravn Konstantin Rundstrøm, DI