Forsknings- og udviklingsfradrag

Bedre forsknings- og udviklingsmuligheder for danske virksomheder

Forsknings- og udviklingsfradrag

En investering i danske virksomheder

I Danmark lever vi af viden og kommer i endnu højere grad til at gøre det fremover. Det er viden, der skaber vækst og produktivitet, der er fundamentet for dagens og fremtidens velfærd. Derfor er det afgørende, at vores virksomheder har de bedste rammevilkår til at forske, udvikle og innovere, så de kan fortsætte med at skabe vækst og beskæftigelse til gavn for hele det danske samfund. Det vil samtidig tiltrække udenlandske forskningsinvesteringer, der vil bidrage til det danske velfærdssamfund.

Danmark har et mål om at anvende 3 procent af BNP på forskning og udvikling. Det er et mål, som vi lige knap nok opfylder. Andre lande omkring os er endnu mere ambitiøse. I Sverige og Finland har de et mål om 4 procent af BNP, mens Tyskland har et mål om 3,5 procent af BNP. Der er derfor behov for, at vi investerer endnu mere i forskning, så vi ikke kommer til at halte bagefter vores europæiske naboer. 

Det private erhvervsliv står for 2/3 af den samlede forskning og udvikling samt forskningsinvesteringer i Danmark. Vi har et stærkt erhvervsliv inden for områder som life science og industri. Og de områder står for en stor del af erhvervslivets forskning og udvikling, da det styrker den internationale konkurrencekraft.

Dansk Industri arbejder for at danske virksomheder får de bedste muligheder for at udvikle og vækste, til gavn for hele samfundet, ved at gøre forsknings- og udviklingsfradraget på 130 % permanent.

Artikler om forsknings- og udviklingsfradraget

Gør det attraktivt at forske i nye fælles løsninger

Hvis vi vil sikre, at Danmark forsat er i front på viden og konkurrenceevne, så er vi nødt til at få øget forskningsinvesteringerne, skriver partileder Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre og adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Gør Danmark 12 mia. kr. rigere

Med 10 forslag vil Dansk Industri sætte gang i virksomhedernes investeringer. Det kan øge Danmarks velstand med 12 milliarder kroner og skabe 1.000 nye job.

Markant løft til forskning og udvikling

Den historisk alvorlige coronakrise har ramt Danmark og vores eksportmarkeder hårdt. Derfor kommer lønmodtagerne i CO-industri og arbejdsgiverne i DI nu med et fælles udspil, som skal sikre danske arbejdspladser og virksomhedernes konkurrencedygtighed.

Styrk virksomheders forskning og udvikling

Kunder over hele verden efterspørger i dag produkter og løsninger, der er ”Made by Denmark”, og vi ligger år efter år i toppen, når DI måler, hvor stor en andel af landenes eksport, der består af såkaldte up-market produkter.

Coronakrisen har påvirket forskning negativt

Coronakrisen har for mange virksomheder haft negative konsekvenser for deres forskning og udvikling i form af afbrydelse af projekter og afskedigelse af medarbejdere. Hver fjerde virksomhed peger på, at de har stoppet eller aflyst forsknings- og udviklingsaktiviteter, mens hver sjette har måttet afskedige forskningsmedarbejdere.

Ud af krisen med forskning og innovation

Mange virksomheder er pressede til at udskyde investeringer ikke mindst i forskning og udvikling. Det kan blive dyrt for Danmark på sigt, fordi vi risikerer at miste vores konkurrencekraft og hårdt tilkæmpede styrkepositioner i det globale marked, der er bygget på tålmodige investeringer i opbygning af kompetencer, viden og udvikling af ny teknologi.

Jens Husted

Jens Husted

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3994
  • Mobil +45 2970 3371
  • Send e-mail  
Laura Marie Sinius Månsson

Laura Marie Sinius Månsson

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3216
  • Mobil +45 2989 5907
  • Send e-mail