DI og medlemmer i fælles indsats

Nye hybride måder at arbejde på tager form, og DI vil i samarbejde med medlemmerne samle viden og dele erfaringer om fremtidens hybride arbejde.

Mange virksomheder har erfaret, at hjemmearbejde er kommet for at blive, og det kan give både virksomheden og medarbejderne en række fordele. Men at arbejde hybridt handler om meget mere end hjemmearbejde. Det handler blandt andet om produktivitet, digitale kompetencer, work/life balance, tiltrækning af arbejdskraft, større rekrutteringsflade og reducerede rejseomkostninger.. 

Hybridarbejde er et valg, der skal understøtte forretningen og skabe værdi for virksomheden. Der er mange måder at arbejde mere hybridt på, som kan give forskellige former for værdi: Nogle vælger at skabe mere fleksibilitet for medarbejdene gennem mulighed for hjemmearbejde. Andre virksomheder gentænker deres måde at arbejde på, indretning, fleksibilitet og teknologi. Erfaringer peger indtil videre på, at der ikke er én løsning, der passer alle.

Nye hybride måder at arbejde på tager form, og DI vil i samarbejde med medlemmerne samle viden og dele erfaringer om fremtidens hybride arbejde. Her på siderne kan du finde viden og inspiration om indretning af arbejdspladsen, ledelse af hybride arbejdsformer samt regler og rammer.

 

Hvad er hybrid-arbejde?

Hybridarbejde er et miks af at arbejde på kontoret og fra andre lokationer samt kombinationen af at arbjede virtuelt og mødes fysisk. Den hybride arbejdsform muliggør en øget fleksibilitet i forhold til arbejdssted og -tid. 

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold