Regler og rammer

På den hybride arbejdsplads arbejder del af medarbejderne hjemme mere end en dag om ugen. På denne side kan du som virksomhed få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis I vil have en hybrid arbejdsplads fremover. Få information om ansættelseforhold, arbejdsmiljø, IT-sikkerhed og meget mere.

Hjemmearbejde

Overvejer I at indføre mere hjemmearbejde i virksomheden? Hvis jeres medarbejdere arbejder hjemme noget af eller hele arbejdstiden, er der nogle regler, virksomheden skal være opmærksom på. Se DI's vejledning om hjemmearbejde nedenfor.

Indretning af arbejdspladsen

Hvis hjemmearbejdet foregår regelmæssigt eller i hele arbejdstiden, gælder arbejdsmiljølovens krav om indretning af arbejdspladser. Læs mere om, hvilke krav du som virksomhed skal leve op til, her:

I dybden med hjemmearbejde

Vi har samlet svar på en række spørgsmål om hjemmearbejde. Find ud af, om medarbejdere kan sige nej til hjemmearbejde, hvilke forpligtelser der gælder for virksomheden, og hvilke krav I kan stille til medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Personalepolitik om hjemmearbejde

Det er en god idé at formuere en personalepolitik med klare principper og retningslinjer for brug af hjemmearbejde, men hvad skal sådan en politik indeholde? Se DI's råd til en personalepolitik og få en skabelon til udarbejdelse af politikken.

Arbejdstid ved hjemmearbejde

Hvilke regler gælder ved arbejstid i hjemmet, og kan lederen bestemme medarbejderens tid, når det udføres som hjemmearbejde? Læs DI's rådgivning arbejdstid ved hjemmearbejde.

Arbejdsskader

Kan en arbejdsulykke ske i hjemmet? Læs, hvad du som virksomhed skal være opmærksom på, hvis en medarbejder udfører sit arbejde i hjemmet i stedet for på arbejdspladsen.

Persondata

Hvilke retningslinjer for IT-sikkerhed og beskyttelse af persondata bør din virksomhed have i forbindelse med hjemmearbejde? Benyt DI's vejledning til at komme i gang.

Skatteforhold ved hybridarbejde

Hvis virksomheden stiller kontorinventar såsom kontorstol, bord og lampe til en hjemmearbejdsplads til rådighed, skal medarbejderen så beskattes af inventaret?

Link

Se reglerne for medarbejderbeskatning her: 

Inventar til hjemmearbejdspladsen