Fugers funktion, ydeevene, materialevalg og udformning

Fuger skal konstrueres under hensyn til deres påvirkning og funktion, de omgivende bygningskomponenter og udføres med de materialekombinationer, der bedst løser den foreliggende opgave.

En fuge skal under hensyn til fugens placering bl.a. være tæt over for gennemgang af fugt, lyd, luft, kulde, partikler, vand og varme.

Fuger skal uden skader kunne optage de normalt forekommende bevægelser og modstå andre ydre påvirkninger i en i forhold til konstruktionen i øvrigt rimelig periode.

Fugematerialer vælges under hensyn til holdbarhed, de omgivende bygningsdeles materialer og de forudseelige ydre påvirkninger.

Fugers udseende

Fuger bør fremtræde således, at de kan tilfredsstille de under hensyn til anvendelsesstedet stillede æstetiske krav. Fuger skal udformes, så de indgår på en naturlig måde i de omgivende konstruktioner. Det må generelt frarådes at male fuger, vælges denne løsning, bør der altid udføres et referencefelt. Man skal være opmærksom på, at fugematerialer fås i flere farver.

Silikoneprodukter kan ikke overmales. De fleste andre fugemassers bevægelsesegenskaber hæmmes ved overmaling. Det er muligt at strø ovntørt sand på fugemasseoverfladerne.

Generelle krav

For den enkelte opgave må ydeevnekravene vurderes. F.eks. kræves

  • At fuger er tætte for vandgennemgang, nedbør og overfladevand således at vand ikke kan trænge ind i belægningen, konstruktionen eller bygningen med skade eller gener til følge.
  • At fuger er tætte for luftgennemgang, således at luft ingen steder kan trænge gennem fugen med energitab, trækgener eller konvektionsbetingede eller -gener til følge.
  • At fuger er opbygget således, at der ikke dannes kuldebro i forhold til omgivende komponenter.
  • At fuger under vedvarende opfyldelse af ovennævnte krav fortsat tillader, at de omgivende komponenter kan udsættes for de af temperaturforhold, fugtforhold, afhærdningssvind mv. betingende udvidelser og sammentrækninger, uden at dette medfører skader på komponenterne.
  • At fuger, der er tilgængelige, udføres af pillesikkert materiale, såfremt de ikke dækkes af lister mv.
  • At fuger er således opbygget, at der er adgang til almindelig rengøring og vedligehold samt til eventuel udskiftning

Udseende

  • At fuger fremtræder, så de kan tilfredsstille de under hensyn til anvendelsesstedet stillede æstetiske krav.

Hårdhed (modul)

  • At fuger i lodrette flader og ikke trafikerede flader udføres af materiale med hårdhed på 15-35º Shore A.
  • At fuger i trafikerede belægninger udføres af materiale med hårdhed på 30-60º Shore A betinget af trafikkens art og hyppighed.

Rengøring, vedligehold og udskiftning

Fuger skal vedligeholdes både af hensyn til udseendet, og fordi det forlænger fugernes levetid. Fuger konstrueres, så der er mulighed for reparation og udskiftning.