Betegnelser og begreber

Som i andre fagområder findes der i fugebranchen en række fagudtryk, som bør kendes, når der arbejdes med fuger. Her oplyses de vigtigste med forklaringer, andre forklares i teksten.