Hvad er en fuge?

En fuge er en samling med hæftebrydende underlag mellem 2 eller flere bygningskomponenter der kan optage bevægelser fx samlingen omkring et vindue indbygget i en facade.

Hvad består en fuge af?

Elastisk fuge:
Se ordforklaringer på udtrykkene her

fuge-1.gif

Plastisk fuge:
Se ordforklaringer på udtrykkene her

fuge-2.gif

Ekspanderende fugebånd:
Se ordforklaringer på udtrykkene her

fuge-3.gif