Fugeguiden

CE-mærkning

I forbindelse med, at fugemasser skal CE mærkes, betyder det, at alle fugeprodukter skal have et CE-mærke.

CE-mærket udarbejdes på basis af en Ydeevneerklæring (Declaration of Performance (DoP)), der er en opsummering af en række analyser, som foretages enten af producenten selv eller hos et godkendt test institut.

Ydeevneerklæringen er angivet med et DoP-nummer, der er unikt for det enkelte produkt og ydeevneerklæringen er dokumentationen der ligger til grund for CE.

Ydeevneerklæringen skal, hvis den ikke er fremsendt med hver emballage, være tilgængelig elektronisk, så kunderne til enhver tid kan finde den til netop den patron der anvendes.

Der findes fire klasser som CE-mærket dækker:

Facade elementer (EN 15651-1) – F-klassificering:

Denne kategori omfatter produkter der kan anvendes til lineære fuger i facader jf. Byggevareforordningen CPR 305/2011 Alle fugemasser der på byggepladsen anvendes til fuger i ydermurer (bevægelsesfuger, fuger omkring døre og vinduer osv.) skal have denne kategori. F-kategorien er opdelt i tre undergrupper:

F-INT:

Fugen er testet til brug indendørs og har ikke nødvendigvis dokumentation for vandbestandighed og temperaturforhold – må ikke anvendes til fuger udendørs medmindre fugen beskyttes mod vejrliget. Visse akrylfuger vil ligge i denne kategori. Anvendelsen kan være den indvendige fuge omkring et vindue.

F-EXT-INT:

Fugemassen er testet med dokumentation for vandbestandighed og vil kunne bruges til både indendørs- og udendørsfuger – der foreligger ikke dokumentation for egenskaber ved frostgrader. Anvendelse udendørs omkring et vindue.

F-EXT-INT CC:

Fugemassen er testet til brug indendørs og udendørs og ændrer ikke væsentligt egenskaber under temperaturer ned til -30oC. Disse målinger er foretaget på gennemhærdede fugemasser og fortæller ikke om arbejdsegenskaber under påføring. Anvendes som F-EXT-INT men er tastet til at kunne klare hård frost.

Visse fuger er undtaget for CE-mærket jf. DS EN15651-1. Disse undtagelser omhandler fuger i den kemiske industri og på rensningsanlæg da kemikaliebestandighed ikke er et krav til disse varer samt de oliebaserede produkter. Derudover er der ikke krav om et CE mærke hvis produktet anvendes i en industriel.

Glas elementer (non-structural Glazing) (EN 15651-2) – G-klassificering:

Denne kategori omfatter produkter der kan anvendes til ikke-bærende fuger imod glas over 7o hældning. Det betyder alle fuger imod glas: glas/glas, Glas i ramme osv. G-kategorien er opdelt i to undergrupper:

G:

Fugemassen er testet med dokumentation for UV, varme og vandbestandighed, vedhæftning, elastisk tilbagegang m.m og vil kunne bruges til både indendørs- og udendørsfuger – der foreligger ikke dokumentation for egenskaber ved frostgrader. Anvendelse er fx op mod glas i en bruseniche.

G CC:

Fugemassen er testet til brug indendørs og udendørs og ændrer ikke væsentligt egenskaber under temperaturer ned til -30oC. Disse målinger er foretaget på gennemhærdede fugemasser og fortæller ikke om arbejdsegenskaber under påføring.

Visse fuger er undtaget for CE-mærket jf. DS EN15651-2. Disse fuger er glassamlinger i akvarier, under 7o hældning, fuger i produktionen af termoruder og organiske glasmaterialer (Plexiglas®, PMMA, PC osv.)

Sanitære elementer (EN 15651-3) – S-klassificering:

Denne kategori omfatter produkter der kan anvendes til sanitære fuger. Alle fugemasser der på byggepladsen anvendes til fuger i vådrum (toiletter, brusekabiner bryggers, køkkener m.m.) skal have denne kategori. Fugemassen vil som oftest være tilsat et antimugmiddel og vurderingen af fugemassen er hvor meget mug/skimmel der kan vokse på fugen.

S-kategorien er opdelt i seks undergrupper:

S1:

Ingen eller meget lille vækst af mug eller skimmel

S2:

Har begrænset vækst af mug eller skimmel

S3:

Nogen vækst af mug og skimmel, men dog reduceret vækst i forhold til ubehandlet vare.

Udover S klasserne findes XS underdeling for de meget elastiske fugemasser (20 og 25% fugebevægelse).

Fuger der anvendes industrielt, konstant under vand (pools. Kloaker etc.) og ved direkte fødevarekontakt er undtaget.

Fuger til fodgængerarealer (EN 15651-4) – PW-klassificering:

Denne kategori omfatter produkter der kan anvendes til fuger hvor der er fodgængere. Det omfatter bl.a. gulvfuger designet til fortove, offentlige områder, dilatationsfuger mellem betonplader, områder med fodgænger belastning, arealer, der anvendes med vogne, gangbare gulve, altaner, terrasser, lagre. PW-kategorien er opdelt i tre undergrupper:

PW-INT:

Fugen er testet til brug indendørs og har ikke nødvendigvis dokumentation for vandbestandighed og temperaturforhold – må ikke anvendes til fuger udendørs. Der testes for trækstyrke, slidstyrke og vedhæftning.

PW-EXT-INT:

Fugemassen er testet med dokumentation for vandbestandighed og vil kunne bruges til både indendørs- og udendørsfuger – der foreligger ikke dokumentation for egenskaber ved frostgrader.

PW-EXT-INT CC:

Fugemassen er testet til brug indendørs og udendørs og ændrer ikke væsentligt egenskaber under temperaturer ned til -30oC. Disse målinger er foretaget på gennemhærdede fugemasser og fortæller ikke om arbejdsegenskaber under påføring.

Visse fuger er undtaget for CE-mærket Disse undtagelser omhandler fuger i den kemiske industri og på rensningsanlæg da kemikaliebestandighed ikke er et krav til disse varer samt områder hvor der er adgang for køretøjer fx trucks.

Sådan læses CE-mærket:

CE mærket indeholder nogle forskellige elementer.

Læs mere på Fugeguiden

Du kan blive endnu klogere på fagteknisk materiale ved at læse disse vejledninger

Relateret indhold