Miljø

Der skelnes mellem det miljø som:

  • eksisterer under selve etableringen, udførelsen af fugen og som relaterer sig til den udøvende håndværker, fugemontøren (arbejdsmiljøet)
  • eksisterer i en kortere periode efter etableringen af fugen, f.eks. under en fugemasses hærdning
  • fugen efter etablering befinder sig i under fugens drift og brug, dvs. fugens påvirkning fra omgivelserne, det miljø fugen befinder sig i og påvirkes af i dens levetid
  • fugen påvirker, bidrager til påvirkning af, f.eks. indeklimaet