Fugeguiden

Indeklima

Indeklimaet handler om arbejdsforholdene i det færdige bygværk, hvor materialevalget kan give anledning til problemer med sundhedsforhold og ikke mindst med irritation, som bør undgås.

indeklima126.jpgDe foreliggende undersøgelser viser, at fugemasser har en meget lille indflydelse på indeklimaforhold, bla. fordi fugemasser forekommer i meget små mængder.

Fuger skal betragtes som et hele og udføres af materialer, der efter lovgivningen ikke skader miljøet. Fuger inde i vore boliger må ikke skade indeklimaet og skal udføres med materialer som er beregnet til indendørs anvendelse. Ved vurderingen af indeklimaet bør der tages hensyn til fugematerialernes afgasning henholdsvis før og efter hærdning. Hæftefladernes forbehandling f.eks. afrensning, primning og affedtning kan i nogle tilfælde også have indflydelse på indeklimaet.

Fugers bidrag til indeklimaet er begrænset i forhold til andre materialer og påvirkningen vil typisk være størst umiddelbart efter anbringelsen. Tilsvarende andre byggematerialer vil bidraget afhænge af en række forhold i relation til rummet, f.eks. rummets størrelse, temperatur, luftskifte, fugtforhold, påvirkning af rengøringsmidler mv.

Fugemasser afgasser til indeklimaet med en eksponentielt faldende hastighed, som afhænger af den anvendte fugemassetype, fugemassestruktur, anvendt lagtykkelse og fugemassens diffusionsegenskaber samt nævnte forhold for indeklima.

Relateret indhold