Fugeguiden

Ordforklaring

Som i andre fagområder findes der i fugebranchen en række fagudtryk, som bør kendes, når der arbejdes med fuger. Her oplyses de vigtigste med forklaringer.

Adhæsion

Vedhæftning til kontakt- og hæfteflader.

Affedtningsmiddel

Middel til affedtning af f.eks glas, metal- plastoverflader, klinker og fliser.

Afsmitning/skørter

Den afsmitning af fugemasse, der ses udenfor fugens hæfteflader efter færdig glitning.

Anvendelsestid

Arbejdstid med fugemassen, før den danner skin.

Bagstop

Rundt polyethylen skumplast med lukkede celler, der bestemmer fugedybden, og fugens geometri, og sikrer, at fugemassen ikke hæfter på 3 sider.

CE Mærkning af fugemasse

Dampspærre

Et lufttæt lag (indvendig klimaskærm) der forhindrer fugttransport i dampform i at trænger ind i en bygningskonstruktion.

Dimensionering af fugebredde

Fugebredden skal til enhver tid dimensioneres således at fugen kan optage de bevægelser der forventes i fugen, dog min. 6 mm. og maks 40 mm.

Dræn

En åbning i fugen, der sørger for ventilation, og udleder evt kondens fra trykudligningskammer.

Elastisk

Efter deformation søger materialet tilbage til sin oprindelige form.

En-komponent

Et færdigblandet materiale.

EPDM

Syntetisk gummi på basis af ethenpropendienmonomer.

Et-trinsfuge

Fuge med tætning i ét trin og hvor trykfaldet sker over fugen.

Fals

  • En (synlig) side af en mur-/vægåbning (vindues- eller dørfals) eller
  • en fordybning i forsiden af en karm (og eventuelle lod- eller tværposter), som glas eller fyldninger monteres i eller vinduesramme/dørblad lukker ind i (karmfals) eller
  • en fordybning i forsiden af en ramme (og eventuelle sprosser), som glas eller fyldninger monteres i (rammefals).

Forsegling

En simpel fuge under 6 mm., der ikke ydes garanti på.

Forskydning

Bevægelse mellem 2 bygningsdele, lodret og vandret.

Fuge

Se afsnittet hvad er en fuge?

Fugebevægelse

Udvidelse eller sammentrykning af fugens bredde.

Fugebredde

Afstanden mellem hæftefladerne.

Fugebund

Rundt polyethylen skumplast med lukkede celler, der bestemmer fugedybden, og fugens geometri, og sikrer, at fugemassen ikke hæfter på 3 sider.

Fugedybde

Måles på midten af fugen, på elastiske fuger det tyndeste sted.

Fugeisolering

Udføres med isolering eller fugeskum.

Fugemasse

Betegnelse for de forskellige typer fugemasser der anvendes i byggeriet. 

Fugeskum

Ekspanderende skum der anvendes til isolering af fuger i betonelementer.

Fugeslip

Svigt i vedhæftningen mellem fugemateriale og hæfteflade.

Fugesvigt

Fugeslip, brud på fugen eller nedbrydning.

Fugeunderlag

Rundt polyethylen skumplast med lukkede celler, der bestemmer fugedybden, og fugens geometri, og sikrer, at fugemassen ikke hæfter på 3 sider.

Glitte

At glatte fugens overflade.

Glittestriber

Spor – striber i fugen efter fugepind ved færdig glitning. Glittestriber træder mere tydelig frem ved mørke fuger, som antrazit og sort, samt tilbagetrukne fuger.

Glittevæske

Den væske/glittemiddel, der anvendes til  glitning, dvs. udglatning af fugemassens overflade, så den fremstår jævn og glat.

HM

Betegnelse for høj modul fugemasse i henhold til ISO 11600, klassificering, der anvendes til CE mærkning af fugemasse.

Hæftebryder/klæbebryder

Fagudtryk, der anvendes for materiale der forhindrer fugemassen i tre-punkts vedhæftning, f.eks bagstop, slipmiddel, PE-tape,  nådde tape, sand.

Hæfteflade

Betegnelse for de dele af en fuges kontaktflader, hvor fugematerialet skal vedhæfte.

Hærdetid

Den tid der går fra fugemassen er påført til den er gennemhærdet.

Karm

De omkransende dele af et dør- eller vindueselement (overkarm, sidekarme og bundkarm).

Klimaskærm

En facadefuge er en del af udvendige klimaskærm.

Kohæsion

Fugemassens evne til at hænge sammen.

Komprimeret fugebånd

Forkomprimeret tætningsbånd, der efter montering ekspanderer og giver en effektiv tætning og en permanent diffusionsåben elastisk fuge.

Kontaktflade

Overflader på de bygningsdele, der er i kontakt med et fugemateriale og de bagved fugematerialet værende materialer, f.eks. fugemasse og bagstop.

Levetid

Den forventede holdbarhed på fugen.

LM

Se beskrivelse HM

Plastisk fuge

Hindedannende fugemasse der aldrig gennemhærder.

Plastoelastisk

Fugemasse med begrænsede elastiske egenskaber >12,5%.

Porøs

En hæfteflade, der har en sugende eller afsmittende overflade. Disse hæfteflader bør oftest primes.

Primer

Forbedrer fugemassers vedhæftning til kontaktfladen, beskytter hæftefladen.

Ramme

En - som regel - oplukkelig del af et dør- eller vindueselement, hvori der monteres glas eller fyldninger.

Regnskærm

Udvendig fuge i to-trins fuge.

Slipliste

F.eks. en EPDM-profil fra bundstop.

Slipmiddel

Et middel der forhindrer fugen i at hæfte på den tredje flade, bundfladen.

Sliptape

Anvendes som hæftebrydende fugeunderlag, når der er for lidt plads til normalt fugeunderlag.

Studsfuger/lejefuger

En mørtelfuge mellem mursten der ikke er fuget til forkant.

Sålbænk

En skråstillet byggemateriale under bundkarmen på den udvendige side af et vindueselement, for at lede regnvand ud til afdrypning foran den underliggende mur/vægkonstruktion.

To-komponent

Fugemasse, der består af en base og en hærder.

To-trinsfuge

Fugekonstruktion med tætning i to-trin, i to adskilte lag med trykudligning bag udvendig regnskærm og fuldstændig tæt indvendig fuge. 

Topforsegling

Skråstillet/trekants fuge mellem glas og glasliste.

Tre-punkts vedhæftning

Fugemassen hæfter på tre falder. Det skal forhindres, og sikres ved montering af hæftebryder, f.eks bagstop, slip tape, sand.

Trykudligningskammer

Et hulrum bag fugeunderlaget/ fugematerialet i den udvendige fuge i en to-trinsfuge, som drænes og ventileres til det fri.

Vandnæse (dryprille)

En rille på undersiden af en vandret liste, karm eller plade, der skal hindre, at vand kan løbe tilbage fra forkanten.

Vedhæftning

Adhæsion til hæfteflade.

Ventileret

En facadefuge med ventileret dræn.

Åbentid

Arbejdstid med fugemassen, før den danner skin.

Relateret indhold