Elastiske fuger - klinkegulve

Fuge der skal optage bevægelse i gulvkonstruktioner belagt med klinker.

  • Valg af fugemasse bestemmes i henhold til de forventede bevægelser i fugen samt evt. mekanisk og kemisk belastning

Kan f.eks. anvendes til: 

  • Dilatationsfuger i gulve belagt med klinker
  • Fuger ved overgang væg-gulv.

Valg af fugemasse

Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. EN 15551-1 eller ISO 11600
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.

Bagstop

Sliptape/nåddetape eller rundprofil bagstrop af polyethylenskum med lukkede celler.

Udfaldskrav

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

6-40 mm

Kontaktflader

6 mm

Hæfteflader (fugedybde min. 6 mm)

6 mm, + - 2 mm

 

Rene, tørre, hele

Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger

Fugebredde + 5 mm
         6

 + - 2 mm

Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler

Størrelse og montage i forhold til fugebredden

min. 20 % større end fugebredden

 

Visuel/måling

Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning

 

   

 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Udseende

Planhed*

Skørter

 

På glatte hæfteflader med fuge til forkant

     

Fugebredde 6-10 mm

+ - 1 mm

max 2 mm 

måling

Fugebredde 10-20 mm

+ - 2 mm

max 3 mm 

måling

Fugebredde 20-30 mm

+ - 3 mm

max 4 mm 

måling

Fugebredde 30-40 mm

+ - 4 mm

max 5 mm 

måling

Glittestriber

     

Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme.

     

I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter

     

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger

     

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

     

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.