Epoxy 2-komponent - klinkegulve

Fuge der skal optage begrænsede bevægelser, men med stor kemisk resistens i gulvkonstruktioner belagt med klinker.

  • Valg af fugemasse bestemmes i henhold til de forventede bevægelser og kemisk belastning
  • Bagstop: Typisk anvendes ikke bagstop til denne type fuge. Brug evt. sliptape.
  • Der henvises i øvrigt til leverandørens forskrifter

Kan f.eks. anvendes til: 

  • Dilatationsfuger i gulve belagt med klinker
  • Fuger ved overgang væg-gulv.

Valg af fugemasse

Epoxy to-komponent fugemasse.
Der henvises til leverandørens anvisninger.

Udfaldskrav

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

6-40 mm

Kontaktflader

6 mm

Hæfteflader (fugedybde min. 6 mm)

6 mm, + - 2 mm

 

Rene, tørre, hele

 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Udseende

Planhed*

Skørter

 

På glatte hæfteflader med fuge til forkant

     

Fugebredde 6-10 mm

+ - 1 mm

max 2 mm 

måling

Fugebredde 10-20 mm

+ - 2 mm

max 3 mm 

måling

Fugebredde 20-30 mm

+ - 3 mm

max 4 mm 

måling

Fugebredde 30-40 mm

+ - 4 mm

max 5 mm 

måling

Glittestriber

     

Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme.

     

I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter

     

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger

     

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

     

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.