Gulvfuge trægulve indvendig - elastiske fuger

Fuge der skal optage bevægelser i gulvkonstruktioner/gulvbelægninger mellem forskellige byggematerialer:

  • Valg af fugemasse bestemmes i henhold til de forventede bevægelser i de anvendte materialer.
  • Krav til fugebredde. Skal tilpasses de forventede bevægelser mellem bygningsmaterialerne og evt. fugemassens shore/hårdhed. Se leverandørens anvisninger
  • Bagstop kan være rundprofil bagstop eller tape

Kan f.eks. anvendes til

  • Fugning mellem trægulve og vægge
  • Dilatationsfuger i trægulve

Valg af fugemasse

Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. EN 15551-1 F eller ISO 11600 F min. 20LM eller 20HM
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.

Bagstop

Brug bagstop af polyethylenskum med lukkede celler, eller sliptape

Udfaldskrav

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

6-20 mm

 

Visuel/måling

Kontaktflader

min. 6 mm

 

Visuel/måling

Hæfteflader (fugedybde min. 6 mm)

6 mm, + - 2 mm

 

 

Se nedenstående tekst

Rene, tørre, hele

 

Visuel/måling

Dimensionering på fugedybde af fugebånd

Fugebredde +5 mm
         6

+ - 2 mm 

 

Visuel/måling 

Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler

Størrelse og montage i forhold til fugebredden

min. 20 % større end fugebredden

 

Visuel/måling

Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning

 

   

 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Udseende

Planhed*

Skørter

 

På glatte hæfteflader med fuge til forkant

     

Fugebredde 6-10 mm

+ - 1 mm

max 2 mm 

måling

Fugebredde 10 - 20 mm

+ - 2 mm

max 3 mm 

måling

På ujævne/ru hæfteflader med fuge til forkant

     

Fugebredde 6-10 mm

+ - 2 mm

max 3 mm 

måling

Fugebredde 10 - 20 mm

+ - 3 mm

max 4 mm 

måling

Studsfuger

     

Afsmitning/skørter kan forekomme i studsfuger.

 

 

 

Der skal generelt forventes ringere vedhæftning i studsfuger.

 

 

 

Ved studsfuger tilbagetrukket over 8 mm skal fugen trykkes med pind.

     

Glittestriber

     

Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme.

     

I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter

     

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger

     

Ved anvendelse i gulvfuger skal man sikre sig at fugens bredde er tilstrækkelig til at optage de temperatur- eller fugtbetingede bevægelser samt eventuelle sætninger, der kan forekomme i gulvet. Desto smallere fugen er, desto større påvirkninger vil der komme på fuge-fladerne, hvilket øger risikoen for fugeslip.

Ved fugebredder op til 10 mm skal fugens tværsnit være kvadratisk.

Ved fugebredder over 10 mm skal dybden være 2/3 af bredden.

Det er vigtigt at undgå vedhæftning i bunden af fugen. Som underlag for fugen anvendes derfor enten PE-tape, eller traditionel rund fugebund hvis også fugens dybde skal justeres.  

     

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

     

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.