Brandfuger

FSO anbefaler at man bruger de to EU standarder EN 1366-4 til lineære fuger og EN 1366-3 til installationsgennemføringer, som grundlag for beskrivelse af brandsikring. Med henvisning til disse standarder betyder det, at produkter er testet på samme måde, hvilket gør det mere enkelt at få godkendt brandløsningen hos den lokale brandmyndighed.

Da de enkelte leverandører kan have forskellige opbygninger af konstruktioner for deres brandtest, kan der ikke laves tegninger på de forskellige konstruktioner der er generelle. Nogle opfylder test, kun med bagstop/fugemasse, andre med bagstop/brandhæmmende isolering/fugemasse. Derfor vil de enkelte konstruktioner blive bestemt af den valgte leverandørs test, samt den lokale brandinspektørs godkendelse. 

  • Valg af brandfugemasse bestemmes i henhold til de opstillede brandkrav samt forventede bevægelser i fugen, samt evt. mekanisk og kemisk belastning.
  • Bagstop, brandisolering, keramisk bagstop i henhold til leverandørens brandtest.
  • Vær opmærksom på, at det valgte produkt er testet på de materialer/materiale-kombinationer, der skal brandfuges imellem.
  • Lineære elastiske brandfuger er typisk opbygget som en dobbeltfuge, men altid i henhold til leverandørens brandtest.

Oversigt over nye og gamle brandklasser

I marts 2002 indførte Erhvervs- og Boligstyrelsen de fælles europæiske brandklasser som skal erstatte de tidligere danske brandklasser. I en overgangsperiode anvendes begge betegnelser og nedenstående tabel viser sammenhængen mellem disse.
 

Dansk klasse

Europæisk klasse

Materialer

Ubrændbart A2-s1,d0
Klasse A B-s1,d0
Klasse B D-s2,d2

Beklædninger

Klasse 1 K1 10 B-s1,d0
Klasse 2 K1 10 D-s2,d2

Gulvbelægninger

Ubrændbar A2fl-s1
Klasse G Dfl-s1

Tagdækninger

Klasse T BROOF (t2)

Bærende bygningsdele, ikke-adskillende

BS-30 R 30 A2-s1,d0
BS-60 R 60 A2-s1,d0
BS-120 R 120 A2-s1,d0
BD-30 R 30
BD-60 R 60

Bærende og adskillende bygningsdele

BS-30 REI 30 A2-s1,d0
BS-60
Tung BS-60
REI 60 A2-s1,d0
REI 60-M A2-s1,d0
BS-120
Tung BS-120
REI 120 A2-s1,d0
REI 120-M A2-s1,d0
BD-30 REI 30
BD-60 REI 60

Ikke-bærende og adskillende bygningsdele

BS-30 EI 30 A2-s1,d0
BS-60
Tung BS-60
EI 60 A2-s1,d0
EI 60-M A2-s1,d0
BS-120
Tung BS-120
EI 120 A2-s1,d0
EI 120-M A2-s1,d0
BD-30 EI 30
BD-60 EI 60
F-30 E 30
F-60 E 60

Døre

BS-60 EI2 60-C A2-s1,d0
BD-30
BD-30-M
EI2 30-C
EI2 30
BD-60 EI2 60-C
F-30 E 30-C
F-60 E 60-C