Lufthavn - 2 komponent elastisk fugemasse

Ved at fuge samlingerne med en certificeret fugemasse opnås en vandtæt konstruktion, som er resistent over for ekstreme klimatiske, kemiske og mekaniske belastninger.

Anvend kun godkendt 2- komponent fugemasse og vær opmærksom på at

  • Fugen er dimensioneret i forhold til de bevægelser, der kan forekomme.
  • Hæftefladerne er sunde, rene og fri for løse partikler, fedt og olie, m.m. Rens hæftefladerne ved slibning/børstning inden påbegyndelse af arbejdet.
  • Produkterne anvendes efter gældende datablade.
  • De anvisninger og anbefalinger som er anført overholdes.
  • Vedligehold udføres regelmæssigt afhængig af trafikken og de belastninger, der opstår under brug.
  • Bagstop med lukkede/åbne celler
  • Primning: Anvend en kompatibel primer, der er godkendt som en systemløsning.

Det anbefales, såfremt det er muligt, at affase fugekanterne, således at kanterne og fugemasssen beskyttes mod mekanisk slid.

Valg af fugemasse

  • Elastisk to-komponent fugemasse i henhold til EN 14188-2, klasse A, B, C og D.
  • ETA-07/0050
  • US Federal Specifikation SS-S-200 E

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger

Udfaldskrav 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

min. 10 mm - max 30 mm

 

Visuel/måling

Kontaktflader

min. 30 mm

 

Visuel/måling

Hæfteflader

min. 10 mm

 

Visuel/måling

 

Rene, tørre, hele

   

Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger

Fugebredde + 6 mm
         3

 + - 2 mm

 

Visuel/måling

Eller efter leverandørens anvisninger 

 

   

Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler

Størrelse og montage i forhold til fugebredden

min. 20 % større end fugebredden

 

Visuel/måling

Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning

 

   

 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Udseende

Planhed*

Skørter

 

Fugebredde 10 mm

+ - 2 mm

max 2 mm 

måling

Fugebredde 10-20 mm

+ - 3 mm

max 3 mm 

måling

Fugebredde 20-30 mm

+ - 3 mm

max 4 mm

måling

 

     

Fugen skal fremstå glat, men luftbobler kan forekomme.

     

I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter

     

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger

     

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

     

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.