P-dæk elementer med 1 og 2 komponent elastisk fugemasse

Ved at fuge samlingerne opnås en vandtæt konstruktion, som er resistent over for kemiske og mekaniske belastninger.

Anvend fugemasser med elastiske egenskaber og vær opmærksom på at 

 • Fugemassen er resistent overfor brændstof, olie, diesel samt natrium-klorid, for at undgå nedsivning
 • Fugen er dimensioneret i forhold til de bevægelser, der kan fremkomme.
 • Hæftefladerne er sunde, rene og fri for løse partikler, fedt og olie, m.m. Rens hæftefladerne ved slibning/børstning inden påbegyndelse af arbejdet.
 • Produkterne anvendes med omhu og efter gældende datablade.
 • De anvisninger og anbefalinger, som er anført, overholdes.
 • Vedligehold udføres regelmæssigt afhængig af trafikken og de belastninger, fugen udsættes for.

Vær især opmærksom på kontrol af svært belastede fuger i f.eks. kørebaner

 • Bagstop med lukkede/åbne celler
 • Primning, Anvend en kompatibel primer, som er godkendt som en systemløsning.

Det anbefales, såfremt det er muligt, at affase fugekanterne således, at kanterne og fugemasssen beskyttes mod mekanisk slid.

Valg af fugemasse

 • Testet i henhold til den aktuelle opgave. F.eks.
 • Elastisk fugemasse i.h.t. CE i henhold til EN 14188-2, klasse A, B, C og D.
 • ETA-07/0050

Udfaldskrav 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

min. 10 mm - max 30 mm

 

Visuel/måling

Kontaktflader

min. 30 mm

 

Visuel/måling

Hæfteflader

min. 10 mm

 

Visuel/måling

 

Rene, tørre, hele

   

Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger

Fugebredde + 6 mm
         3

 + - 2 mm

 

Visuel/måling

Eller efter leverandørens anvisninger

 

   

Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler

Størrelse og montage i forhold til fugebredden

min. 20 % større end fugebredden

 

Visuel/måling

Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning

 

   

 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Udseende

Planhed*

Skørter

 

Fugebredde 10 mm

+ - 2 mm

max 2 mm 

måling

Fugebredde 10-20 mm

+ - 3 mm

max 3 mm 

måling

Fugebredde 20-30 mm

+ - 3 mm

max 4 mm

måling

Glittestriber

     

Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme.

     

I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter

     

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger

     

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

     

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.