Panelvægge

Panelfuge anvendes som forsegling ved montage af træ- & aluglaslister.

Udførelsen er afhængig af den aktuelle fuges omgivelser og påvirkninger.


Kan f.eks. anvendes, hvor der er behov for fugning og tætning i forbindelse med

  • Forsegling i forbindelse med veterinære fuger
  • Forsegling i køle/fryserum
  • Fødevare- og medicinalindustri.

Valg af fugemasse

I henhold til de specifikke krav til opgaven

  • Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. ISO 11600 F min.  20LM eller 20HM
  • FDA-godkendt nr. 21 CRF 177.1210 og 177.2600. Kan anvendes i overensstemmelse med artikel 3 i (EF) nr. 1935/2004
  • EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (Klasse 25LM)
  • EN 15651-2:G-CC

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.