Skibsdæk - elastiske fuger

Fuge der skal optage bevægelser mellem skibsplanker.

  • Valg af fugemasse bestemmes i henhold til de forventede bevægelser i de anvendte materialer.
  • Krav til fugebredde: Skal tilpasses de forventede bevægelser i plankerne og evt. fugemassens shore/hårdhed. Se leverandørens anvisninger

Kan f.eks. anvendes til 

  • Fugning mellem skibsplanker på skibsdæk

Valg af fugemasse

Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. EN 15551-4.
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.

Bagstop

Sliptape/nåddetape eller rundprofil bagstop af polyethylenskum.

Udfaldskrav 

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

6-8 mm 

Kontaktflader

min. 6 mm 

Hæfteflader

6 mm, + - 2 mm 

 

Rene, tørre, hele  

Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler

Størrelse og montage i forhold til fugebredden

min. 20 % større end fugebredden

Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning

 

 

Udseende

  

Normalt overfyldes fugen og slibes efterfølgende

   

Ved fugning i skibsdæk skal man sikre sig at fugens bredde er tilstrækkelig til at optage de temperatur- eller fugtbetingede bevægelser samt eventuelle sætninger, der kan forekomme i gulvet. Desto smallere fugen er, desto større påvirkninger vil der komme på fuge-fladerne, hvilket øger risikoen for fugeslip.

Den ideelle fugestørrelse er ca. 10 mm.

Ved fugebredder op til 10 mm skal fugens tværsnit være kvadratisk.

Ved fugebredder over 10 mm skal dybden være 2/3 af bredden.

Det er vigtigt at undgå vedhæftning i bunden af fugen. Som underlag for fugen anvendes derfor enten PE-tape, eller traditionel rund fugebund hvis også fugens dybde skal justeres.  

   

Se leverandørens anvisninger

 

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

   

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.