SVØMMEBASSIN - ELASTISKE FUGER

Fuge, der skal optage bevægelse i gulv- og vægkonstruktioner belagt med klinker eller fliser.

  • Valg af fugemasse bestemmes i henhold til de forventede bevægelser/kemisk belastning af fugen samt om det er over eller under vandlinjen.
  • Bagstop kan være sliptape eller rundprofil bagstop af polyethylenskum

Kan f.eks. anvendes til: 

  • Dilatationsfuger ved klinker og fliser.
  • Fuger ved overgang væg-gulv og væg-væg.
  • Fugning af overløbsrender.
  • Fuger under vandlinjen i svømmebassin.

 

Valg af fugemasse

Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t leverandørens anvisninger.

Normalt ydes der ikke garanti på fuger under vandlinien.

Der skal forventes en kort levetid på fuger over vandlinien, afhængig af placering og belastning.

Bagstop

Bagstop med lukkede celler, tape eller lignende.

Primer

Efter leverandørens anvisninger.

Udfaldskrav 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

6-25 mm

 

Visuel/måling

Kontaktflader

6-30 mm

 

Visuel/måling

Hæfteflader

min. 6 mm, + - 2 mm

 

Visuel/måling

 

Rene, tørre, hele

   

Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger

Fugebredde + 5 mm
         6

 + - 2 mm

Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler

Størrelse og montage i forhold til fugebredden

min. 20 % større end fugebredden

 

Visuel/måling

Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning

 

   

 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Udseende

Planhed*

Skørter

 

På glatte hæfteflader med fuge til forkant

     

Fugebredde 6-10 mm

+ - 1 mm

max 2 mm 

måling

Fugebredde 10-25 mm

+ - 2 mm

max 3 mm 

måling

Glittestriber

     

Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme.

     

I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter

     

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger

     

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

     

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.