Topforsegling af glas

Topforsegling anvendes som forsegling ved montage af træ- og aluglaslister. Udførelsen er afhængig af den aktuelle fuges omgivelser og påvirkninger.

Der gives generelt ingen garanti for holdbarheden af forseglingsfuger.


Kan f.eks. anvendes, hvor der er behov for fugning og tætning i forbindelse med

  • Tyverisikring/bombesikring
  • Forsegling i forbindelse med veterinære fuger
  • Almindelig vedligeholdelse af gamle glaslister

Valg af fugemasse

I henhold til de specifikke krav til opgaven

Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. ISO 11600 F min. 20LM eller 20HM

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning