Vandtanke og vandreservoirer - 1-trins elastiske fuger

Tanke og reservoirer til opbevaring af drikkevand må på ingen måde lække. De er ofte lavet af støbte betonplader eller betonelementer. Samlingerne skal tætnes med en holdbar fuge. Det samme gælder overgangen fra væg til gulv, som skal være ordentligt forseglet, så der ikke kommer væske ud eller ind i tanken/siloen.

Anvend kun godkendte fugemasser og vær opmærksom på at

  • Fugen er dimensioneret i forhold til de bevægelser, der kan fremkomme.
  • Hæftefladerne er sunde, rene og fri for løse partikler, fedt og olie, m.m. Rens hæftefladerne ved slibning/børstning inden påbegyndelse af arbejdet.
  • Produkterne anvendes med omhu og efter gældende datablade.
  • Der er ofte tale om forsegling og trekantfuger i tanke og siloer, så der må kun være vedhæftning til 2 flader. Anvend evt. sliptape ved flere hæftflader.
  • Kontrol og vedligehold skal udføres regelmæssigt i henhold til leverandørens anvisninger 


Valg af fugemasse

  • Testet i henhold til den aktuelle opgave
  • Kontakt leverandøren

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.