TREKANTFUGE – ELASTISKE FUGER

Trekantfuger kan anvendes som forsegling mellem to komponenter, der er sammenføjet på en sådan måde, at der ikke opstår bevægelser mellem dem, eller bevægelserne i givet fald er meget små.

  • Der kan evt. monteres hæftebrydende underlag som f.eks. flisesnor.
  • Udførelsen er afhængig af den aktuelle fuges omgivelser og påvirkninger.
  • Der ydes normalt ikke garanti på trekantfuger.

Kan f.eks. anvendes til

  • Fugning, hvor der ikke er mulighed for at montere bagstop
  • Fuger i væg/loft – gulv/væg – bordplader – vaske m.m.

Valg af fugemasse

Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. ISO 11600 F min.  20LM eller 20HM
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.