Vådrumsfuger - klinker eller fliser

Fuge, der skal optage bevægelse i gulvkonstruktioner belagt med klinker eller fliser.

  • Valg af fugemasse bestemmes i henhold til de forventede bevægelser i fugen, samt evt. mekanisk og kemisk belastning.
  • Brug egnet fugemasse til sugende overflader som f.eks. natursten, marmor m.m., da disse kan misfarves af olieudtræk fra fugemassen.
  • Bagstop kan være sliptape eller rundprofil bagstop af polyethylenskum med lukkede celler

Kan f.eks. anvendes til: 

  • Dilatationsfuger i klinke- og fliser
  • Fuger ved overgang væg-gulv og væg-væg.
  • Fugning af døre og vinduer i vådrum.

 

Valg af fugemasse

Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. EN 15551-1 eller ISO 11600.
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.

Udfaldskrav

Vilkår for arbejdet 

Fugebredde

6-40 mm

Kontaktflader

min. 6 mm 

Hæfteflader (fugedybde min. 6 mm)

6 mm, + - 2 mm 

 

Rene, tørre, hele

Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger   

Fugebredde + 5 mm
         6

+- 2 mm 

Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler   

Størrelse og montage i forhold til fugebredde

Min. 20% større end fugebredden 

Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning

  

 

 

Tolerancer

Kontrolmetode

Udseende

Planhed*

Skørter

 

På glatte hæfteflader med fuge til forkant

     

Fugebredde 6-10 mm 

+ - 1 mm 

max 2 mm 

måling 

Fugebredde 10-20 mm

+ - 2 mm 

max 3 mm

måling

Fugebredde 20-30 mm

+ - 3 mm 

max 4 mm

måling

Fugebredde 30-40 mm

+ - 4 mm 

max 5 mm

måling

Glittestriber

     

Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme.

     

I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter.

     

I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.

     

*Planhed af fugens overflade - se ordliste.

     

 

Garanti

Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.