Gender Diversity Pledge

Få konkrete og branchespecifikke råd, værktøjer og inspiration til, hvordan man skaber øget diversitet og inklusion på arbejdspladsen og bliv en del af et voksende netværk af danske virksomheder der arbejder strategisk med diversitet og inklusion.

Skriv under her
Gender Diversity Pledge

Alle talenter skal i spil - uanset køn

Halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder. Alligevel er det kun hver tredje fuldtidsansatte i den private sektor, der er kvinde. Og andelen falder støt, jo længere op i ledelseslagene vi kommer.  Det bremser virksomhedernes og samfundets udvikling.

Heldigvis er vi mange, der gerne vil ændre på dette. Men det kan være svært at vide, hvor man skal sætte ind, og hvordan man kommer videre. Dansk Industri inviterer alle - uanset størrelse, branche og udfordringer - til at tilslutte sig Gender Diversity Pledge. 

Med Gender Diversity Pledge bliver jeres virksomhed en del af et fællesskab, hvor I kan få konkrete og branchespecifikke råd til, hvordan I styrker inklusion og kønsdiversitet på jeres arbejdsplads. Dertil bliver du og dine kollegaer en del af et netværk af ligesindede, der deler erfaringer og inspiration med hinanden.

Hundredvis af virksomheder har allerede sluttet sig til, og vi håber, at også din virksomhed vil være med.

 

Hvad er Gender Diversity Pledge?

Gender Diversity Pledge beskriver 16 principper, som Dansk Industri har udviklet for at hjælpe virksomheder med at fremme kønsdiversitet og inklusion - uanset hvor langt de er med arbejdet.

De 16 principper skal give inspiration til, hvor man kan sætte ind og styrke kønsfordelingen og diversiteten i sin organisation. På den måde skal Gender Diversity Pledge bidrage til, at man på tværs af dansk erhvervsliv opnår en gennemsnitlig 40/60-kønsfordeling i ledelse og bestyrelser i 2030.

Jeres virksomhed behøver ikke at arbejde med alle 16 principper, men I kan tage dem til jer, som I allerede arbejder med, eller som I ønsker at fokusere på først.

Hvorfor skal vi tilslutte os Gender Diversity Pledge nu?

I Danmark har vi et kønsskævt arbejdsmarked. Det skal vi gøre op med. Ingen virksomhed kan ændre udviklingen alene, men ALLE virksomheder – uanset størrelse, branche og udfordringer – kan bidrage til at rykke erhvervslivet i den rigtige retning.   

Fra 1. januar 2023 er det lovpligtigt for store virksomheder at arbejde med måltal og politikker på det underrepræsenterede køn i ledelsen. Med Gender Diversity Pledge gør vi det tilgængeligt for alle at komme i gang med kønsdiversitet – uanset jeres virksomheds størrelse og erfaring.

Hvad får vi ud af at tilslutte os Gender Diversity Pledge?

Når du skriver under på Gender Diversity Pledge, bliver jeres virksomhed en del af et fællesskab, der arbejder målrettet for at styrke diversitet og inklusion i dansk erhvervsliv. Vi ved, at videndeling på tværs af virksomheder – uanset omfanget af erfaring med diversitet og inklusion–  er afgørende for at omsætte ord til handling. Derfor fokuserer Dansk Industri på at facilitere netværksmuligheder på tværs af fællesskabet af virksomheder, der skriver under på Gender Diversity Pledge.

Når du har meldt jeres virksomhed til, står vi klar til at hjælpe, rådgive og inspirere med udgangspunkt i jeres specifikke behov, branche og udfordringer – uanset, hvor langt fremme på området I er.   

Dansk Industri tilbyder:

  • Hjælp til at kortlægge, hvor I er i dag, hvor I gerne vil hen og hvilke mål I gerne vil nå.
  • Redskaber og vejledning til konkrete diversitetsindsatser og fastsættelse af måltal.
  • Inspirationsmateriale om konkrete indsatser fra store såvel som små og mellemstore virksomheder.
  • Adgang til netværk og kurser.
  • Mulighed for at benytte databasen for bestyrelseskandidater, Future Boards. Her kan alle virksomheder finde erhvervskvinder, der står klar til at påtage sig bestyrelsesarbejde. 

Hvor langt skal vi være i arbejdet med kønsdiversitet før vi kan tilslutte os Gender Diversity Pledge?

Alle virksomheder er velkomne til at tilslutte sig DI’s Gender Diversity Pledge – uanset, hvor langt de er på agendaen. Det eneste, vi forventer, er, at I vil være med til at sætte handling bag ordene.

Hvad skriver jeg under på?

Når du udfylder formularen herunder, siger du på vegne af jeres virksomhed ja til følgende:

  • Vi vil arbejde med egne måltal for ledelse og bestyrelse.
  • Vi vil udarbejde en handlingsplan for egen indsats.
  • Vi vil arbejde aktivt for at fremme kønsdiversitet med udgangspunkt i et eller flere af de 16 principper fra Gender Diversity Pledge.

Samtidig får jeres virksomhed adgang til rådgivning, værktøjer og sparring med andre virksomheder, så I ikke skal stå alene med opgaverne. Eksempelvis får du allerede med velkomstmailen, som du modtager fra os, adgang til en individuel udregning af måltal for jeres virksomhed.

Vi gør opmærksom på at jeres tilslutning til pledget gælder for virksomheder som er registrerede i Danmark. Hvis I er en del af en global koncern vil jeres udenlandske virksomheder således ikke være omfattet af dette dokument.

“Vi mener, at Gender Diversity Pledge er et vigtigt tiltag at støtte op om. Vi oplever hver dag, hvilken dynamik det giver at have høj diversitet blandt vores ansatte, i både produktion og administration. Der er altid rum til forbedring, og vi kan altid gøre mere for at lade os inspirere til, hvordan vi opnår højere kønsdiversitet i vores topledelse.” Marco Moretti, Adm.Direktør hos SBS Friction A/S
“Vi arbejder allerede målrettet for at skabe en mere mangfoldig arbejdsstyrke og et inkluderende arbejdsmiljø på alle niveauer i vores virksomhed. Vi overvåger løbende vores kønsdiversitet og evaluerer vores indsatser og ser en stor ærdi i både at kunne inspirere og blive inspireret omkring hvad der har virket eller ikke har virket gennem tiden” Anja Hasselbalch, HR Director Nordics hos Signify
“Vi vil gerne tiltrække de bedste talenter og halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder. Men ligesom mange andre virksomheder i transportbranchen har vi ikke formået at få nok af dem ombord. Derfor forpligter vi os nu til at arbejde målrettet på at få større kønsdiversitet. Første skridt er en underskrift. Næste skridt er at gøre mål til handling” Thomas Woldbye, Adm. direktør hos CPH Airports
Line Madsen

Line Madsen

Chefkonsulent

Roger Courage Matthisen

Roger Courage Matthisen

Konsulent

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Studentermedarbejder