31.03.23 Nyheder

Danmark kan stadig nå 2025 klimamålet

I 2025 skal Danmark have reduceret CO2-udledningerne med minimum 50 procent siden 1990. Dette klimamål både kan og skal Danmark selvfølgelig leve op til. Men det kræver et klart fokus på implementering af de aftaler og indsatser, der hurtigt giver effekt.

Den næste status på opfyldelse af klimamålene vil komme i forbindelse med Klimastatus og -fremskrivning 2023 i april. Det er stadig uklart, hvordan energikrisen har påvirket Danmarks kortsigtede klimaindsats samt muligheder for at opfylde 2025-målet. For selvom energikrisen har ført til et forhøjet kul- og olieforbrug, har det også medført mere vedvarende energi.

Forudsætningen for hele den grønne omstilling er nemlig nok grøn energi og et mere effektivt energiforbrug. Dansk Industri er overbeviste om, at vi kan nå vores klimamålsætninger, men den grønne forandring sker kun så længe det også er en god forretning for virksomhederne – og det gælder ikke blot i Danmark, men også internationalt.

Skulle det vise sig, at der ved fremskrivningen er brug for yderligere tempo i klimaindsatsen, peger DI på løsninger inden for transport, energieffektivisering, skovrejsning mm. På disse områder kan der sikres hurtige reduktioner, som også giver mening på lang sigt. Det er nemlig afgørende, at vi ikke finder løsninger på 2025-målet, som skaber nye udfordringer for den langsigtede omstilling.

 

En bunden opgave

  • Vi har i dag (2022) reduceret CO2-udledningerne med 41,4 procent (32,3 mio. ton) siden 1990​
  • I 2025 skal vi have reduceret CO2-udledningerne med 50 pct. (39 mio. ton)​
Kasper Petri
Skrevet af:

Kasper Petri

Relateret indhold