100 % grøn energi i 2030

Det er tid til handling, og ingen er længere i tvivl om, hvad målet er:
Danmark skal udelukkende bruge grøn energi – og det skal gå hurtigt.

Download DI´s plan
Vi skal i gang nu, hvis Danmark senest i 2030 skal køre på 100 % grøn energi.
Forstå DI’s plan på et minut.
 

1 PLAN, 3 FOKUSOMRÅDER OG 26 TILTAG

Den billigste energi er den, vi ikke bruger, og derfor skal vi fortsætte med at satse stort på energieffektivisering.

DI’s plan for en grønnere og mere tryg fremtid for Danmark indeholder derudover 26 konkrete tiltag fordelt på tre spor.
 1. Mere grøn strøm i 2030

  Vi skal sikre 35 GW grøn strøm i 2030. Kapaciteten af havvind skal udbygger dobbelt så hurtigt, som det i øjeblikket er planlagt.

  Etablering af tværfagligt partnerskab

  Kommuner, institutioner og industrien skal være med til at nedbryde silotænkning og komme med ideer til bl.a. effektivisering og helhedsorienteret planlægning.

  Oprettelse af koordinationsudvalg

  Et nyt udvalg på tværs af kommuner skal i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vidensdele og strømline processer om bl.a. borgerinddragelse.

  Zoner til produktion af grøn strøm

  Der er behov for at udpege flere områder dedikeret til produktion af vedvarende energi. Både kommuner og elnetselskaberne skal inddrages i udvælgelsen.

  Plan for arbejdsprocesser

  Der skal udarbejdes en plan og en målsætning for at nedsætte behandlingstiden med nye arbejdsprocesser i kommunerne. De skal også have nye guidelines og håndbøger.

  Grøn strøm-taskforce skal hjælpe kommuner

  Eksperter fra forskning og industri skal danne en grøn strøm-taskforce, der kan formidle, støtte og rådgive kommunerne i at få mere fart på deres etablering af vedvarende energi.

  Fremryk havvind og energiøer

  Kapaciteten af havvind og energiøer skal udbygges, og tiden fra beslutning til vindmølle skal halveres. Der skal være flere udbud på samme tid, og flere ressourcer skal afsættes.

  Grøn kampagne skal få borgerne med

  Ingen grøn omstilling uden borgerne, og derfor skal der lanceres en grøn kampagne i lokalområder, der bliver berørt af udbygningen af den vedvarende energi.

  Hurtig tilslutning af vedvarende energianlæg til nettet

  Netselskaber og udviklere af VE skal hurtigere kunne indgå tilslutningsaftaler. Det sikrer, at de hurtigere kan investere og på den måde også hurtigere sætte gang i udbygningen af grøn strøm.

 2. 100 % grøn gas i 2027

  Det skal være slut med naturgas om fem år. Vi skal øge produktionen af biogas Danmark, så vi udelukkende bruger grøn gas fra 2027.

  Kort med etabletringstider

  Evida skal offentliggøre kort med anslåede etableringstider for tilslutning af bionaturgas, så aktører kan placere anlæg steder med mest ledig kapacitet.

  Strømlinede processer

  Der skal udvikles en branchestandard for sikkerhedsgodkendelser af biogasanlæg, så processer på tværs af kommuner bliver strømlinet.

  Udpegning af go-to-spots

  Regeringen skal udpege go-to-spots for etablering af biogasanlæg, så
  høringsprocesser og sagsbehandling hurtigere kan gennemføres.

  Færre flaskehalse

  Myndighederne skal koordinere de forskellige processer og arbejde parallelt for at reducere flaskehalse ved f.eks. godkendelsesprocedurer.

  Plan fra Evida og Energinet

  Evida og Energinet laver investeringsplan for tilbageførselsanlæg og sammenkoblinger med udgangspunkt i fremtidig produktion og gasforbrug.

  Nye regler for tilslutning

  Ejere af infrastruktur skal have lov til at tilslutte der, hvor mest mulig kapacitet kan udnyttes, uden at der foretages nye investeringer.

  Kampagne om biogas

  En kampagne skal oplyse borgerne om biogassens vigtige rolle i den grønne omstilling. Det skal være med til at sikre mere opbakning og kortere godkendelsesprocesser.

  Kampagne om biogas

  Samtlige udbudom biogas skal rykkes frem, så de senest er afholdt i 2026. I dag lægger udbudsmodellen op til, at det skal ske inden 2030.

  Nye forslag til afregningsmodel

  Der skal præsenteres nye afregningsmodeller for producenter til gasnettet. De skal bl.a. vægte fremtidssikring og fastprisaftaler for tariffer.

  Tilslutningsgaranti skal være på ét år

  Alle biogasanlæg skal garanteres, at de kan injicere 100 % af kapaciteten i gasnettet senest et år efter tilslutning.

 3. Større forsyningssikkerhed

  Energiinfrastrukturen skal udbygges. Vi skal udvide elnettet, så det kan følge med den stigende produktion..

  Ekspertudvalg ser på netplanlægning

  Et udvalg af eksperter skal se nærmere på behovet for elproduktion fra 2030 og frem. Udvalgets løbende estimater skal være vejledning for netplanlægningen.

  Fremryk grønt tillæg til netselskaber

  Det grønne tillæg fra elaftalen skal rykkes fra 2024 til 2023, og det må ikke bremses af bureaukrati, så der bør indføres en tidsfrist for sagsbehandlingen.

  Lad grøn omstilling springe over

  Rettidige investeringer og grøn omstilling skal have forrang i reguleringen for ikke at bremse elnetselskabernes investeringsmuligheder, men fokus på effektivitet skal bevares.

  Fleksibel og fremsynet regulering

  Bedre sagsbehandlingsprocesser

  Opret grøn infrastrukturfond

  Ny samfundsøkonomisk beregningsmetode

  Nye kompensationsordninger

Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør
Lykkes vi med at komme i mål, vil vi ikke alene have sikret Danmarks forsyningssikkerhed og opnået en fuldstændig grøn omstilling, vi vil også inspirere resten af verden. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør