Combitherm har øget fokus på genanvendelse og materialeforbrug

Combitherm har gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed fået lavet et samlet klimaregnskab, som giver et databaseret udgangspunkt for deres arbejde med CO2-reduktion. Fremadrettet vil virksomheden bl.a. gå i tættere dialog med deres underleverandører og kunder om mulighederne for genanvendelse og reduktion af materialeforbrug.

Baggrund og motivation

Combitherm hørte om Klimaklar Produktionsvirksomhed gennem Dansk Industri, og kom med i forløbet i foråret 2023. Motivationen kom både fra virksomhedens egen strategiske ambition om at være så bæredygtig som mulig, og fra et stigende krav blandt nogle af de store kunder om at kunne dokumentere deres klimaaftryk.

Combitherm havde ikke erfaring med udarbejdelse af CO2-regnskab før Klimaklar Produktionsvirksomhed, og har tidligere kun arbejdet mere sporadisk med produktblade og hensigtserklæringer om bæredygtighed.

3 hurtige om Combitherm

•   Combitherm producerer kundetilpassede, fleksible termoløsninger til beskyttelse af temperaturfølsomme produkter og processer.
• Combitherm beskæftiger cirka 30 medarbejdere i Them, hvor virksomheden har alle deres aktiviteter.
• Comnitherms primære råvareforbrug er plastmaterialer, som de får fra underleverandører fra Tyskland, Tjekkiet, Sverige og Danmark.  

Læs mere om Combitherm her

Udbytte af Klimaklar Produktionsvirksomhed

For Combitherm har det største udbytte af forløbet været, at de har fået et samlet klimaregnskab og et specifikt tal for deres udledning. Det giver virksomheden en baseline og et godt udgangspunkt for at opsætte mere konkrete mål for deres videre arbejde med CO2-reduktion. Derudover er Combitherm blevet mere bevidst om hvilke dele i deres værdikæde og processer, der er de mest klimabelastende.

Deltagelsen i Klimaklar Produktionsvirksomhed har desuden styrket virksomheden grundlæggende viden om CO2 og de forskellige scopes. 

Generelt er Combitherm meget tilfreds med læringsforløbet, og virksomheden mener, at Klimaklar Produktionsvirksomhed rammer det rette niveau i forhold til målgruppen, da indholdet er meget pædagogisk formidlet og ikke for tidskrævende. Virksomheden benyttede sig stort set kun af onlinemodulerne, og gjorde ikke meget brug af adgangen til konsulentsupport.

Den største udfordring for en lille produktionsvirksomhed som Combitherm har været at finde tiden til det interne arbejde med klimaregnskabet og indsamle data fra de forskellige dele af organisationen ved siden af den daglige drifte.

Vi vil bruge klimaregnskabet som afsæt for en nærmere dialog med vores underleverandører og kunder om, hvordan vi kan optimere materialeforbruget og dermed CO2-udledningen Preben Schmidt, CFO, Combitherm

Det videre arbejde med CO2-reduktion

Combitherms klimaregnskab og deltagelsen i Klimaklar Produktionsvirksomhed danner i høj grad afsæt for virksomhedens videre arbejde med CO2-reduktion, som blandt andet omfatter følgende.

Combitherms tiltag

• Tættere dialog med underleverandører og kunder om mulighederne for yderligere reduktion af CO2-udledning. I forhold til underleverandørerne handler det bl.a. om returnering og genanvendelse af overskydende materialer fra virksomhedshedens produktionsprocesser. Der er ikke umiddelbart nogen direkte økonomisk gevinst forbundet med dette, da der er tale om relativt billige plastmaterialer, men det har stor betydning for virksomhedens klimaregnskab. Og overfor kunderne vil Combitherm bl.a. have mere fokus på, at optimere produkterne, så de matcher kundernes reelle isoleringsbehov.
• Tilpasning af nyt ERP- og indkøbssystem, som understøtter udarbejdelsen af klimaregnskaber. Combitherm indfører i løbet af det næste halve år et nyt ERP- system, som fremadrettet gør det nemmere og mere effektivt at udarbejde klimaregnskabet ved automatisk at sikre en mere detaljeret registrering af de forskellige typer af råvarer, som virksomheder indkøber.

Combitherm arbejder desuden hen imod, at alle deres firmabiler skal være på el, og virksomheden vil fremadrettet også arbejde med at opstille konkrete reduktionsmål.

Du kan læse om Combitherm og andre spændende cases i analysen Klimastatus i Danske Produktionsvirksomheder 2024

Læs mere og download analysen her

Skrevet af:

Stina Dueholt