Frequently Asked Questions

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Nysgerrig på indsamling af klimadata, og hvordan du lærer at forstå dataen og udarbejde et CO2-regnskab? Her får du teaseren, der dækker over andet modul 'Dataindsamling', der ligger på den digitale læringsplatform. En læringsplatform fuld af viden og værktøjer, som du får adgang til, når du tilmelder dig forløbet Klimklar Produktionsvirksomhed.

Hvem kan være med?

Alle danske produktionsvirksomheder med mere end to ansatte. For at deltage skal din virksomhed have en industri-branchekode, dvs. en branchekode mellem 10.00.00 og 33.99.99. 

Du finder din virksomheds branchekode ved at søge her. Klik herefter på ”Udvidede virksomhedsoplysninger” og se under ”Branchekode” (ikke ”Bibrancher”).

Har I ikke en industri-branchekode, er der heldigvis stadig masser af muligheder.

Hvor lang tid tager det deltage i forløbet?

Selve programmet strækker sig indtil udgangen af 2025. At gennemføre forløbet tager omkring 7 uger for den enkelte virksomhed. De virksomheder som kommer med, når alle moduler er online, anbefaler vi stadigvæk at gennemføre programmet på omkring 7 uger (også selvom man kan altid kan tilgå online modulerne, når man har lyst). 

Hvorfor anbefaler I det?

De antal fysiske rådgivningstimer, der er til rådighed - afhængig af hvor langt du er henne i programmet - vil  kun være til rådighed indenfor de første 7 uger cirka, hvorfor det giver god mening at tage online modulerne i nogenlunde samme tidsperiode.

Det er dog som sagt op til den enkelte virksomhed, og når alle moduler er online, vil de ligge online indtil programmets afslutning i udgangen af 2025. På den måde kan man tjekke op på modulerne igen og igen via dit log-in, hvis man har behov for dette, selvom ens forløb er afsluttet.

imagem3co.png

Er det en lang ansøgningsproces?

Tværtimod. Tilmeldingen er online og burde ikke tage mere end ti minutter. Tilmeld dig her.

Hvor meget koster det?

Deltagelse er gratis. Virksomheden skal kun bidrage med deres tid i form af cirka 70 timer. Desuden sættes der stor pris på, at virksomheden står til rådighed med henblik på at dele erfaringer med andre virksomheder som inspiration for eksempel i en casepræsentation på Klimaklar Produktionsvirksomheds LinkedIn. Dette skaber god branding af virksomheden men er også med til at åbne op for dialogen/netværket virksomhederne iblandt. 

Hvornår skal virksomheden afsætte ressourcer til forløbet?

Du kan sætte kryds ud fra hvilket kvartal, din virksomhed ønsker at påbegynde jeres forløb. Vi vil så vidt muligt forsøge at imødekomme dine ønsker.

Hvilke medarbejdere skal være involveret?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det er afgørende, at topledelsen anerkender relevansen og vigtigheden af programmets forløb, for at det kan skabe forretningsresultater. I mange virksomheder vil produktionschefen også være meget relevant, da produktionschefen typisk er den, der har styr på energiforbruget. Den indkøbsansvarlige kan også komme til at være involveret i forhold til CO2-udslip i leverandørkredsen, mens bogholderen kan stå for det datagrundlag, der er baseret på virksomhedens indkøb.

Hvilke faglige kompetencer kræves der for at kunne udarbejde datagrundlaget?

En god bogholder kan stå for datagrundlaget, der er baseret på virksomhedens indkøb. I den videre bearbejdning af datagrundlaget er det dog vigtigt at involvere en person, der har overblikket over virksomhedens vækststrategi.

Fortrolighed i programmet?

Alle virksomhedens data angående energiforbrug, omkostninger osv. behandles fortroligt.

Hvad er Science Based Targets, eller SBTi?

Science-Based Targets Initiative (SBTi) er et bredt FN samarbejde, der definerer en klar vej for virksomheders bidrag til reduktionsmål i overensstemmelse med Paris-aftalens forpligtelse. Gennem Parisaftalen fra 2015 forpligtede verdens regeringer sig til at begrænse den globale temperaturstigning til langt under 2 ° C over det præindustrielle niveau og forfølge bestræbelser på at begrænse opvarmningen til 1,5 ° C.


SBTi anviser således konkrete reduktionsmål for en dekarbonisering af økonomien mod 2030 og 2050, der er i overensstemmelse med dette.

Skal virksomhederne forpligte sig til at certificere sig til SBTi?

Nej. For nogle virksomheder vil det være en god rammesætning for at få defineret nogle specifikke klimamål, hvor det for andre ikke vil give mening. 

Ved at tilslutte sig SBT-initiativer forpligter virksomheden sig til at leve op til mål, som baserer sig på videnskaben. Af samme årsag fungerer SBT også som en blåstempling af virksomheden.

Hvad får man ud af at deltage i forløbet?

Med programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed sikrer vi, at alle danske produktionsvirksomheder inden udgangen af 2025 får adgang til viden og værktøjer, der gør dem i stand til at forstå og beregne egen CO₂-udledning og reduktionsmuligheder med henblik på at styrke deres konkurrenceevne. Klimaklar Produktionsvirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er med deres CO₂-regnskab og at identificere reduktionsmuligheder. Det nye forløb tilbyder:

🌱Viden om klimadagsordenen og GHG-Protokollen (inkl. scope 1-2-3)

🌱Forståelse for klimadata og evnen til at indsamle relevant data

🌱Kompetencer til at lave og forstå CO2-beregninger på virksomhedsniveau vha. Klimakompasset

🌱Overblik over reduktionsmuligheder og input til handlingsplan

🌱Inspiration til klimakommunikation og markedsføring

Min virksomhed har i øjeblikket en anden strategisk dagsorden – hvilke tilbud er der for os, hvis vi ikke er direkte involveret i programmet?

I Dansk Industri er der mange forskellige tilbud i form af kurser, netværk og events indenfor den grønne dagsorden. Nogle tilbud er kun tilgængelige, hvis du er medlem, hvorimod andre kan tilkøbes.

Læs mere om DI's tilbud lige her.

Vores fokus er i øjeblikket på arbejdet med FN’s verdensmål – hvordan kan vi skabe synergi ved at indgå i dette program?

Hvor verdensmålene er de 17 konkrete mål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til blandt andet at sikre en mere bæredygtig og økonomisk vækst, er programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed det konkrete værktøj til at nedbringe virksomhedens CO₂-aftryk. 

Derfor spiller verdensmålene og Klimaklar Produktionsvirksomhed godt sammen, da det ene understøtter det andet og omvendt. Ved at tilmelde sig programmets forløb, får I værktøjskassen til at imødekomme nogle af FN's verdensmål.

Nogle af de virksomheder der er færdige med deres Klimaklar Produktionsvirksomhed-forløb, nævner også, at dét at kunne supplere FN's verdensmål blandt andet har været en motivation til at tilmelde sig forløbet.

Vil man efterfølgende kunne benchmarke på produktniveau?

Nej, det ligger uden for programmet. Der findes imidlertid en anerkendt metode til at benchmarke produktets bæredygtighed, der er en kombination af livscyklusanalyse og Environmental Product Declaration. De data, virksomheden indsamler angående deres overordnede CO2-aftryk, er meget nyttige, hvis virksomheden senere gerne vil udføre en livscyklusanalyse.

Min virksomhed har allerede et overblik over vores CO2-aftryk i Scope 1 og Scope 2 – giver det nogen mening at være med i programmet?

Det giver bestemt mening. Mange virksomheder vil opdage, at en stor del af deres udledning kommer fra Scope 3, som naturligt også er den sværeste del at beregne.

Hvor kan jeg finde mere information om, hvordan jeg kan bruge verdensmålene som en strategisk forretningsmulighed?

Du kan finde mere information om netop dette på Verdensmålsportalen.

Portalen er erhvervslivets indgang til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Business Goals eller SDG). Den henvender sig til topledere og mellemledere i private virksomheder, der ønsker indsigt, værktøjer og inspiration til at arbejde strategisk med bæredygtighed og dermed vinde nye markeder, tiltrække de bedste talenter og styrke konkurrencekraften.

Nyt nyhedsbrev om bæredygtighed og verdensmål

Tilmeld her
Annette Flies

Annette Flies

Konsulent

Anne Zaff

Anne Zaff

Chefkonsulent