Logitrans

Hør, hvordan Logitrans A/S har arbejdet med deres CO2-aftryk gennem projekt Klimaklar SMV.

Logitrans A/S - Klimaklar SMV rejse

Foto: Fremstillingsindustrien

Logitrans A/S

Logitrans A/S producerer ergonomisk håndteringsudstyr som palle- og højtløftere, stablere og andet kundetilpasset løfteudstyr.

Antal medarbejdere: Virksomheden har 140 ansatte, heraf 6 i USA, 54 i Kina og 80 i Danmark.

Industri: Fremstillingsindustrien

Hvad var jeres motivation for at være med i Klimaklar SMV?

Vi oplever alle ændringer af miljøet omkring os, og vi har alle sammen et ansvar for at sikre en sund klode til de næste mange generationer. Hos Logitrans har vi altid været meget opmærksomme på miljøet, så derfor var det helt naturligt for os at sætte endnu mere turbo og fokus på det område.

Vi gik med i projektet Klimaklar SMV for at få ekstern sparring på, hvordan vi hos Logitrans kan arbejde med bæredygtighed. Vi repræsenterer hele værdikæden, og at arbejde målrettet med bæredygtighed i en lang værdikæde kræver viden.

Hvad har barriererne været for at komme i gang?

Der har ikke været decideret barriere ved at komme i gang med projektet, men det er et forandringsprojekt, som har betydning for hele virksomheden, og derfor må man dedikere de nødvendige interne ressourcer.

Hvad fik I ud af projektet?

Vi fik kortlagt virksomhedens CO2-aftryk, inddelt i scope 1, 2 og 3, og fik hjælp til at identificere centrale indsatsområder.

Under projektforløbet blev det også mere tydeligt for os, at det et er vigtigt at markere vores indsatser i bredden, så det er tydeligt for alle – internt som eksternt – at ord, ambition og handlinger hænger sammen. På den måde bliver den grønne profil en integreret del af vores virksomhedskultur, og vi får alle til at løfte i flok, hvilket er nødvendigt, hvis vi for alvor vil gøre en forskel. Og det vil vi.

Det lærte vi om vores CO2 aftryk:

I denne del dykker vi ned i jeres resultater og læringer i projektet.

1. Beregninger:

Beskriv hvilke resultater I fik, da I beregnet jeres CO2-aftryk - både det direkte og indirekte. Herunder energiforbrug, transport m.m. (Scope 1, 2 og 3)

  • Scope 1: Udledning i 2018 var 333,6 ton CO2. Scope 1 kommer fra naturgas og transport i egne biler
  • Scope 2: Udledning i 2018 var 119,4 ton CO2. Scope 2 udledninger stammer udelukkende fra elforbrug.
  • Scope 3: Udledning i 2018 var 6.922,3 ton CO2. Scope 3 stå for ~ 94 % Logitrans’ C02-emissioner.

2. Anbefalinger:

Hvilke konkrete anbefalinger fik I til at kunne arbejde videre med en strategi for reduktion af virksomhedens CO2-aftryk?

Scope 1 kan reduceres ved at udfase naturgas til fordel for mere miljøvenlig opvarmning. Derudover kan firmabiler udskiftes til elbiler, og derved kan vi reducere dieselforbruget.

Scope 2 kan reduceres igennem energioptimering og evt. forsyning af grøn strøm

Reduktionstiltag målrettet scope 3 bør fokusere på klimaeffektive materialer ved LCA.

Hvordan vil I arbejde videre med ovenstående anbefalinger?

Vi vil bidrage aktivt igennem strategi og handlingsplaner til at reducere CO2-aftrykket.

3. Markedsføring og kommunikation

Hvilke anbefalinger fik I til markedsføring og kommunikation af virksomhedens reduktionsplaner til nuværende og fremtidige kunder?

Til udvikling og udformning af klimakommunikationstiltag blev vi anbefalet at arbejde med DIVE-modellen (Data, Indsigt, Værktøj og Effekt).

De fleste bærdygtighedsvalg indebærer dilemmaer og trade-offs. Derfor det er vigtigt at være så konkret som muligt. Det arbejde, vi laver, skal være originalt, faktabaseret og transparent.

Næste skridt:

1. Hvordan vil I arbejde videre – helt overordnet?

På nuværende tidspunkt er Logitrans A/S med i Grøn Cirkulær Omstilling-projektet, og efter projektets afslutning vil vi samle resultater fra både Klimaklar SMV og Grøn Cirkulær Omstilling og udarbejde en konkret handlingsplan.

2. Hvad er dit bedste råd til andre der gerne vil i gang?

Kom i gang!

Ingen forventer, at en virksomhed med ambitioner om at gøre noget for bæredygtigheden skal løse alt og slet ikke på én gang. 

Det drejer sig om at indhente den nødvendige viden, sætte sig nogle mål og lægge en plan for at kommunikere på en transparent måde omkring udfordringerne.

Relateret indhold