Frequently Asked Questions

Se de mest stillede spørgsmål til KlimaklarSMV

Hvem kan være med?

Alle danske SMV’er kan ansøge. 

Hvordan definerer projektet en SMV?

I dette projekt bruger vi EU’s definition, som er 250 medarbejdere. Hvis din SMV har lidt over 250 medarbejdere, vil vi vurdere ansøgningen i forhold til andre kriterier.

Er det en lang ansøgningsproces?

Tværtimod. Ansøgningen er online og burde ikke tage mere end en halv time.

Grundet stor interesse i projektet, har vi lukket for ansøgninger. Hvis du er interesseret i at komme på venteliste på projekt Klimaklar SMV eller ønsker at høre om kommende tilbud indenfor CO2-måling, kan du blive kontaktet.

> LÆS MERE HER

Er der et minimumskrav for CO2-udledningen for at kunne deltage i projektet?

Nej, men som udgangspunkt sigter vi efter SMV’er, der har et udslip i deres egen fremstilling eller drift, som vi kan hjælpe dem med at minimere. Hvis størstedelen af udslippet ligger hos leverandørerne, kan det være sværere at komme i mål.

Hvor meget koster det?

Deltagelse er gratis. Virksomheden skal kun bidrage med deres tid – ca. 70 timer. I skal også stå til rådighed med at dele jeres erfaringer med andre SMV’er som inspiration til to eller tre oplæg arrangeret af DI (som også skaber god PR for jeres virksomhed!)

Hvornår skal virksomheden afsætte ressourcer til projektet?

Hvis din virksomhed bliver udvalgt til projektet, vil opstartsfasen så vidt muligt blive afstemt med dig.
Projektet skal dog være gennemført inden for de næste 12 måneder.

Hvilke medarbejdere skal være involveret?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det er afgørende, at topledelsen anerkender relevansen og vigtigheden af projektet, for at det kan skabe forretningsresultater. I mange virksomheder vil produktionschefen også være meget relevant, da produktionschefen typisk er den, der har styr på energiforbruget. Den indkøbsansvarlige kan også komme til at være involveret i forhold til CO2-udslip i leverandørkredsen, mens bogholderen kan stå for det datagrundlag, der er baseret på virksomhedens indkøb.

Hvilke faglige kompetencer kræves der for at kunne udarbejde datagrundlaget?

En god bogholder kan stå for datagrundlaget, der er baseret på virksomhedens indkøb. I den videre bearbejdning af datagrundlaget er det dog vigtigt at involvere en person, der har overblikket over virksomhedens vækststrategi.

 

Fortrolighed i projektet

Alle virksomhedens data angående energiforbrug, omkostninger osv. behandles fortroligt.

Vil man efterfølgende kunne benchmarke på produktniveau?

Nej, det ligger uden for projektet. Der findes imidlertid en anerkendt metode til at benchmarke produktets bæredygtighed, der er en kombination af livscyklusanalyse og Environmental Product Declaration. De data, virksomheden indsamler angående deres overordnede CO2-aftryk, er meget nyttige, hvis virksomheden senere gerne vil udføre en livscyklusanalyse.

Hvad er Science Based Targets, eller SBT?

Den globale opvarmning skal holdes inden for 1,5oC. Science Based Targets er simpelthen en metode, der sørger for, at jeres virksomheds udslip ikke overstiger jeres andel af det globale CO2-budget. Med en verificeret SBT får man et af de højeste niveauer af blåstempling inden for klimaaftryk, som kan bruges til at kommunikere med kunder og omverdenen.

> LÆS MERE HER

Skal virksomhederne forpligte sig til at certificere sig til SBT?

Nej, det er blot en opfordring. Vi håber på, at mindst 20 af de 50 deltagende SMV’er vil ansøge om at få en verificeret Science Based Target.

Hvad får man ud af at være med i projektet?

  • En beregning af virksomhedens CO2-aftryk (Scope 1, 2 og 3)
  • En strategi for reduktion med klare anbefalinger
  • Anbefalinger til markedsføring og kommunikation
  • Gode PR-muligheder gennem deltagelse i projektet

Og selvfølgelig et værktøj til brug for jeres fremtidige beregning af CO2-udledningen.

 

Kan projektet gennemføres i disse coronatider?

Ja, det videre arbejde med konsulenterne fra Viegand & Maagøe kan foregå via Teams-møder.

Min virksomhed har i øjeblikket en anden strategisk dagsorden – hvilke tilbud er der for os, hvis vi ikke er direkte involveret i projektet?

DI er i gang med at udvikle et netværk for interesserede medlemmer, der gerne vil have sparring, erfaringsudveksling og vejledning til at måle og nedbringe deres CO2-udslip.

DI er ligeledes i gang med at udvikle et kursus i at måle og nedbringe CO2-udslip til dem, der foretrækker  undervisning over en kortere periode.

Hvis du er interesseret i at blive kontaktet om disse muligheder, kan du kontakte Fagleder for bæredygtig forretningsudvikling Erik Johnson via email: etjo@di.dk eller telefon: 2763 6253.

Vores fokus er i øjeblikket på arbejdet med FN’s verdensmål – hvordan kan vi skabe synergi ved at indgå i dette projekt?

Hvor verdensmålene er en kommunikationsramme til at tale med medarbejderne, omverdenen og kunderne om virksomhedens bæredygtighedsindsats, vil dette projekt hjælpe jer med at tage de første skridt mod en konkret indsats til at forbedre virksomhedens klimaaftryk og lægge en plan for at optimere energiforbruget.

Min virksomhed har allerede et overblik over vores CO2-aftryk i Scope 1 og Scope 2 – giver det nogen mening at være med i projektet?

Det giver bestemt mening. Mange virksomheder vil opdage, at en stor del af deres udledning kommer fra Scope 3, som naturligt også er den sværeste del at beregne.