Klimaklar SMV

En klimaklar SMV er konkurrencedygtig

Bæredygtig virksomhed

Klimaklar SMV er et projekt, der tilbyder små og mellemstore virksomheder et nyt rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding. 

Bag projektet står Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond i samarbejde med kompetente partnere: Axcelfuture, Global Compact Network Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe.

En klimaklar SMV er konkurrenceklar

De store virksomheder kræver i stigende grad overblik over CO2-aftrykket og konkrete reduktionsplaner. De forpligter sig til at reducere CO2-udledninger fra hele værdikæden – også fra deres underleverandører.
Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder
på eksportmarkederne nu, at I som underleverandører har viden om jeres CO2-aftryk. SMV'er kommer dermed i højere grad i konkurrence om gamle og nye kunder. Med støtte fra Industriens Fond har Fremstillingsindustrien og DI sammen med en række kompetente partnere udviklet projektet Klimaklar
SMV, hvor vi tilbyder 50 medlemsvirksomheder gratis rådgivning til at  få udarbejdet:

imagedtqcj.png

Deltagere deler viden og bruger tid

Projektets formål er at udbrede erfaringer og viden opsamlet fra de 50
deltagende virksomheder i projektet om CO2-aftryk, klimaplaner og kommunikation til alle andre SMV’er i den danske fremstillingsindustri.
Det er et intensivt forløb som kræver – foruden de gratis 50 timer fra projektets tekniske partnere – at de deltagende virksomheder afsætter
interne ressourcer til gennemførelsen. De er derfor vigtigt for jeres deltagelse,
at:

imagekglcs.png

imagef9i3.png

Nye indsigter og styrket konkurrencekraft

Er du interesseret i at deltage, beder vi dig udfylde en meget kort ansøgning, der hjælper os med at forstå din virksomhed. Du skal være
SMV med et betydeligt klimaaftryk og også gerne have eksport.
Gennem projektet vil du blive i stand til at:

> få et solidt overblik over jeres CO2-aftryk med afsæt i internationale  standarder, målrettet Science Based Targets reduktionsmålsætning

> gå i gang med egen årlig CO2-rapportering, for eksempel gennem
Science Based Targets initiative

> benchmarke CO2-aftryk og reduktionsmål til industrien

> tilgå store kunder med afgørende viden om CO2-aftryk, reduktionsmål
og konkrete indsatser og derved imødekomme det øgede pres  fra BtB-kunder

> anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i markedsføring og  branding med henblik på øget konkurrencefordel

> bidrage til essentiel vidensdeling om praksis for CO2-beregninger
og reduktionsmål i fremstillingsindustrien

Kom i gang med at måle, reducere og rapportere din virksomheds CO2-aftryk

Bootcamp - CO2 måling

Stigende kundekrav, ændrende forbrugspræferencer og mulige lovændringer betyder, at måling og reducering af en virksomheds klimapåvirkning hurtigt kan blive en kritisk faktor i konkurrencedygtighed og fremtidssikring af små og mellemstore virksomheder.
DI lancerer en bootcamp for virksomheder, der er dedikeret og klar til en intensiv læringsoplevelse for at kunne komme hurtigt og godt i gang med at måle virksomhedens CO2-aftryk. Bootcampen forløber 17.  - 18. januar plus 1. marts 2022.

Læs mere og tilmeld dig

Fremstillingsindustrien og DI tilbyder SMV-medlemmer et nyt rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding.
KlimaklarSMV - Hvad er Science Based Tagets? Denne video forklarer kort, hvad de tre scopes går ud på samt hvad Science Based Targets er.

Hvordan opgøres drivhusgasudledninger i et CO2-regnskab 

CO2-aftrykket udgøres af de samlede CO2-udledninger fra jeres virksomhed  og bliver opgjort i et årligt CO2-regnskab, der angiver udledningen  af klimagasser fra aktiviteter forbundet med produktion og drift  af virksomheden, fra udvinding af  råmaterialer, transport, forarbejdning  og produktion samt salg, brug og bortskaffelse af produktet.

 

Aktuelt

VERDENSMÅLSPORTALEN

Interesseret i bæredygtighed?

Hvis du har interesse i bæredygtighed, bør du se nærmere på Verdensmålsportalen, der udspringer sig fra "Fra filantropi til forretning", som var et projekt mellem Dansk Industri og Industriens Fond. Projektet fokuserede på FN's Verdensmål, og hvordan virksomheder kan have en bæredygtig forretning, der bygger på strategisk arbejde med verdensmålene. Der er lavet denne portal, hvor du bl.a. kan høre podcast og blive klogere på cases samt erfaringer fra projektet.

LÆS MERE HER

Projektpartnere

Annette Flies

Annette Flies

Konsulent

Line Gry Knudsen

Line Gry Knudsen

Programleder, Klimaklar

Marie Thorsø Kousgaard

Marie Thorsø Kousgaard

Chefkonsulent