For medlemmer

Tryghed for kunden.

Når jeres kunder køber køkken, bad og garderobeskabe hos et medlem af Køkken Garantiforeningen, kan kunden få op til 50.000 kr. til udbedring af fejl og mangler ved det leverede.

Hvordan kører sager i praksis?
Du er som medlem af Køkken Garantiforeningen også medlem af Køkken Anke Foreningen (KAF). KAF har en sekretariatsaftale med Byggeriets Ankenævn om behandling af klager over medlemmer af foreningerne.

Går kendelsen forhandleren imod skal medlemmer af foreningen efterleve kendelsen. Går medlemmet konkurs eller af andre årsager ikke efterlever kendelsen, dækker garantien op til 50.000 kr. inkl. moms i henhold til den afsagte kendelse fra nævnet.

Markedsfør medlemsskabet
Trygheden for kunden består derfor i at kunne få sin sag behandlet ved et forbrugergodkendt ankenævn dels i garantien forbundet med medlemskabet.

Husk derfor i dit daglige salgsarbejde at markedsføre fordelen ved køb af køkken hos et medlem af Køkken Garantiforeningen. Dels fordi du har en konkurrencefordel dels for at få maksimalt udbytte af medlemskabet - men allermest fordi forbrugere i almindelighed søger maksimal tryghed.

Informationsfoldere og logo til brug for markedsføring af foreningen
Foreningen har udarbejdet pjecer om garantien, som du kan udlevere til kunderne. Du kan også bruge foreningens logo til din hjemmeside, som en del af din mailsignatur eller på dine salgs- og leveringsbetingelser.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?
Du kan ringe til foreningens sekretariat på telefon: 3377 3377 for at høre mere og for at bestille pjecer og logo.