Bliv medlem

Bliv medlem - og vær med til at påvirke udviklingen!

Der er en række fordele ved at være medlem af Kloakmestrenes TV-inspektion, men samtidig er der også en række krav til uddannelse og kurser.

Fordele ved medlemskab

  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, kan man reklamere med at virksomheden har certifikat til at køre TV-inspektion.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, har man adgang til at benyttes ordningens logoer.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, giver det kunden en sikkerhed for at TV-inspektionerne udføres efter anerkendte retningslinjer og med uddannede og kvalificerede TV-operatører.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, får man sit firmanavn på ordningens hjemmeside, så kunderne altid kan finde et kvalificeret og certificeret kloakfirma til TV-inspektionsopgaven.
  • Kloakmestrenes TV-inspektion arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af certificeret TV-inspektion til gavn for kunder og medlemsvirksomheder.
  • Kloakmestrenes TV-inspektion arbejder for forbedrede rammevilkår indenfor ordningens arbejdsområde, gennem aktiv politisk interessevaretagelse.     

Krav til uddannelse og kurser
Kloakmestrenes TV-Inspektion er baseret på uddannelse og efteruddannelse.
Uddannelsen er bygget op på, at TV-operatøren skal gennemgå og bestå en grundig basisuddannelse af 4-dages varighed. Basisuddannelsen er godkendt og underlagt AMU-uddannelsessystemet, hvorfor administration, betaling og tilskud følger de regler. Efter at have gennemført og bestået det 4-dages AMU-kursus, skal virksomheden beslutte, om de ønsker at indtræde i certificeringsordningen.

TV-operatører der ønsker at indtræde i ordningen skal, udover at have gennemført og bestået ovennævnte 4-dages AMU-kursus, dokumentere en uddannelse som kloakmester, kloakrørlægger, anlægsstruktør eller TV-operatøruddannelse fra DTVK eller tilsvarende. Derefter skal TV-operatøren, hvis tilslutning til Kloakmestrenes TV-Inspektion fortsat ønskes, gennemgå og bestå et operatør-godkendelseskursus.

Efter gennemførelse af ovennævnte AMU-kursus kan TV-operatøren (og virksomheden) blive tilsluttet certificeringsordningen.
Virksomheden skal være i besiddelse af autorisation som kloakmestervirksomhed.

TV-operatøren modtager efter gennemført og bestået operatør-godkendelseskursus et operatørbevis, og vil herefter årligt blive indkaldt til obligatoriske efteruddannelseskurser.

For TV-operatører som har gennemført 4 dages AMU-uddannelsen ”TV-inspektion af afløbsledninger”, men som endnu ikke har haft mulighed for at deltage i operatør-godkendelsesforløbet ved KTVI 's sekretariat, kan søge om dispensation om optagelse, hvis operatøren er tilmeldt næstkommende operatør-godkendelseskursus ved KTVIs sekretariat.

Hvis TV-operatøren kan dokumentere en tidligere tilknytning til DTVK trin 1 ordningen eller er tilknyttet en nuværende eller fremtidig DTVK-ordning og TV-operatøren herigennem har gennemgået uddannelse, kan TV-operatøren undlade at gennemføre den 4-dages basisuddannelse.

For nærværende er der tre uddannelsessteder, der er godkendt af sammenslutningen til at forestå den AMU baserede basisuddannelse. De uddannelsessteder er Learnmark Horsens, AMU i Aalborg samt EUC Sjælland, afd. Køge.

Udover kravene til TV-operatøren er der en kravspecifikation, som virksomheden skal leve op til. Denne kravspecifikation  indeholder blandt andet krav til TV-inspektionsudstyret.

For medlemskab af Kloakmestrenes TV-Inspektion sendes det udfyldte skema Aftale om medlemskab af certificeringsordningen til info@kloakmestrenestvinspektion.dk, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Pris for medlemskab m.m.

Gældende fra 01. januar 2024.
Ydelse Medlemmer af Kloaksektionen *se note Associerede medlemmer
Indmeldelsesgebyr 2.000 kr. 5.000 kr.
Kontingent årligt 4.500 kr. 6.500 kr.
Godkendelsesforløb inkl. udstedelse af operatørbevis 1.900 kr. 3.600 kr.
Efteruddannelseskursus 1.900 kr. 1.900 kr.
Reklameklistermærke - Lille (300 x 210 mm)
Lagerføres 75 kr. 75 kr.
Reklameklistermærke - Mellem (400 x 270 mm)
Pris pr. stk. ved 1 stk. 320 kr. 320 kr.
Pris pr. stk. ved 5 stk. 115 kr. 115 kr.
Pris pr. stk. ved 10 stk. 95 kr. 95 kr.
Pris pr. stk. ved 25 stk. 80 kr. 80 kr.
Reklameklistermærke - Stor (500 x 340 mm)
Pris pr. stk. ved 1 stk. 400 kr. 400 kr.
Pris pr. stk. ved 5 stk. 135 kr. 135 kr.
Pris pr. stk. ved 10 stk. 115 kr. 115 kr.
Pris pr. stk. ved 25 stk. 95 kr. 95 kr.
Reklameklistermærke - Aflang (100 x 500 mm)
Pris pr. stk. ved 1 stk. 250 kr. 250 kr.
Pris pr. stk. ved 5 stk. 75 kr. 75 kr.
Pris pr. stk. ved 10 stk. 70 kr. 70 kr.
Pris pr. stk. ved 25 stk. 50 kr. 50 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Kloaksektionen i DI Byggeri
* Medlemmer af Danske Kloakmestre og DM&E der var medlem af KTVI pr. 01.01.2021, betaler kontingent som medlem af Kloaksektionen

Prislisten kan også downloades som pdf her

Kontakt os

Ådalen 13A
6600 Vejen
Telefon: 7216 0240
E-mail: info@kloakmestrenestvinspektion.dk
CVR-nr. 32757294