Om os

KTVI, Kloakmestrenes TV-Inspektion ejes og drives af Kloaksektionen DI  Byggeri.

Kloakmestrenes TV-Inspektion er en certificeringsordning, der er stiftet på baggrund af et ønske om at fremme og forbedre kvaliteten af det TV-inspektionsarbejde, der dagligt udføres rundt om i landet af autoriserede kloakmestre.

Kloakmestrenes TV-Inspektion er stiftet af de tre største foreninger på kloakområdet i Danmark. Det drejer sig om Danske Kloakmestre, Danske Maskinstationer og Entreprenører, samt Kloaksektion DI Byggeri.

Alle kloakmestervirksomheder der udfører TV-inspektion, kan optages som medlemmer af KTVI.

Sammenslutningens formål er

  • at udbrede kendskabet til certificeret TV-inspektion
  • at fremme kendskabet til aktiviteter indenfor TV-inspektionsområdet
  • at følge og påvirke udviklingen indenfor området
  • at arbejde for at TV-inspektionsarbejde udføres troværdigt og pålideligt af certificerede virksomheder
  • at fremme interessevaretagelsen for de tilsluttede foreninger og virksomheder for så vidt angår uddannelse, efteruddannelse, miljø, arbejdsmiljø og teknik, herunder de økonomiske rammebetingelser for virksomhederne
  • at arbejde for at TV-inspektion af kloak- og afløbsinstallationer indenfor kloakautorisationsområdet vil ske regelmæssigt med intervaller på maksimalt 10 år eller alternativt blive en del af huseftersynsordningen og den lovpligtige tilstandsvurdering af bygninger i forbindelse med handel/overdragelse af disse.

Kontakt os

Ådalen 13A
6600 Vejen
Telefon: 7216 0240
E-mail: info@kloakmestrenestvinspektion.dk
CVR-nr. 32757294