Uddannelse som certificeret TV-operatør

Personer der ønsker uddannelse som certificeret TV-operatør, skal kunne dokumentere uddannelse som kloakrørlægger, anlægsstruktør, kloakmester eller TV-operatøruddannelse fra DTVK eller tilsvarende.

KTVI kan dispensere fra ovennævnte krav efter en skriftlig og begrundet dispensationsansøgning.

Grunduddannelsen som TV-operatør
Grunduddannelsen består af AMU uddannelsen ”TV-inspektion af afløbsledninger” og gennemføres på uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af KTVI. Følgende skoler er godkendt:

Godkendelsesforløb for TV-operatører
Personer der har gennemført og bestået grunduddannelsen, gives adgang til det 1 dags godkendelsesforløb ved KTVI ’s sekretariat. Sekretariatet etablerer godkendelsesforløb efter behov. Godkendelsesforløbet forestås af ordningens tekniske konsulent og har en varighed på 8 timer.

Praktisk prøve
Godkendelsesforløbet afsluttes med en praktisk prøve, der består i udarbejdelse af en TV-rapport. TV-rapporten udarbejdes på baggrund af en TV-inspektion med en strækning på ca. 25 meter. Mediet med TV-inspektionen (optagelsen) udleveres af KTVI ‘s tekniske konsulent umiddelbart inden selve prøven.

KTVI ‘s tekniske konsulent bedømmer hver deltagers udarbejdede TV-rapport. Bedømmelsen sker efter acceptkriterier jf. bilag 7. Ved bestået prøve indstilles operatøren til godkendelse og modtagelse af operatørbevis.
Resultatet af prøven meddeles hver deltager senest fire uger efter prøvens afholdelse.

Operatørbevis
KTVI udsteder operatørbevis til prøvedeltagere, der har bestået godkendelsesforløbet.

Operatørbeviset udstedes med følgende oplysninger:
- Navn
- Fødselsdag
- Nummer
- Udløbsdato