Lad os løse det sammen

Hvordan vinder vi klimakampen? Hvordan fremtidssikrer vi velfærden? Hvordan udnytter vi digitaliseringens muligheder? Hvordan skaber vi et samfund med plads til alle?

Der findes ikke et enkelt svar eller en udtømmende slagplan, men rådgiverbranchen er trænet i at give en hånd med, når løsninger skal findes. Uanset om de er ingeniører, designere, revisorer, arkitekter eller noget helt femte.

Cases

Et mere fleksibelt uddannelsessystem for unge med handicap kan betale sig både økonomisk og menneskeligt

Der er en samfundsmæssig gevinst på hele 12,7 mia. kr., hvis bare 10 pct. af studerende med psykisk handicap løftes et uddannelsestrin. Det viser en ny rapport, som Det Centrale Handicapråd har lavet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI. Rapporten er med til at sætte tal på et område, der sjældent sættes tal på, og har nu igangsat det politiske arbejde med at indføre større fleksibilitet og helhedsorienterede studieplaner for unge med handicap.

Hvordan kan vi hjælpe børn, der har svært ved at bestå folkeskolen?

Tal fra ROCKWOOL Fonden viser, at alene i 2019 opfyldte hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse ikke adgangskravene til videre uddannelse. Derfor igangsatte de indsatsen ’Back in Business’ til elever i udskolingen, der er kørt trætte i skolen. ROCKWOOL Fonden havde en del af materialet, viden og erfaringerne på plads, men de manglede hjælp til at skabe en samlet indsats og designidentitet, som eleverne kunne relatere til. Derfor blev designvirksomheden EGGS Design hyret ind som partner på projektet.

Virker indsatsen, når foreningen Skyggebørn hjælper børn og unge, der har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet?

Mere end hver fjerde af alle børn og unge under 25 år har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. Alligevel er det noget af det, vi har sværest ved at tale om i Danmark. Det har foreningen Skyggebørn sat sig for at ændre med samtalegrupper, hvor børn og unge får et gratis, åbent og tidsubegrænset rum. Tilbage i 2021 havde foreningen brug for at få evalueret deres indsats, og analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre blevet derfor hyret ind til opgaven.

Hvordan kan borgernes affaldssorteringsvaner styrkes i en travl hverdag?

Der er meget at hente på klimafronten, hvis danskerne bliver bedre til at sortere deres husholdningsaffald. Det kræver dog, at kommunernes virkemidler for affaldssortering bliver tilpasset borgernes vaner i hverdagen. Derfor fik Københavns kommune hjælp fra analysevirksomheden Epinion til at lave en analyse af brugervenligheden af en række af deres virkemidler, som skal få de københavnske borgere til at sortere deres husholdningsaffald.

Naturen og landskabet er en del af retspsykiatriske patienters behandling

Siden 2012 har OPLAND sammen med en række rådgivningsvirksomheder designet og skabt udearealerne ved den nye retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde. Det har været både lærerigt og meningsfuldt at være med til arbejdet med at få en højsikret lukket psykiatrisk institution til at se og føles hjemlig, så de indlagte får de mest optimale muligheder for at få det bedre og kan vende tilbage til samfundet igen.

BørneRiget sætter nye standarder for børnefamiliers hospitalsbesøg i hovedstaden

I 2024 forventes det nye BørneRiget at stå færdigt ved Rigshospitalet. Et nyt, innovativt hospitalsbyggeri for børn, unge, fødende og deres familier, som sætter helt nye standarder for behandlingen. Bag byggeriet står et stort team af rådgivervirksomheder sammen med Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond.

Haraldsminde-projektet i Ballerup Kommune tilbageholder regnvand, så det ikke gør skade

I juli 2021 blev Haraldsminde regnvandssø i Ballerup indviet. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Ballerup Kommune og Novafos. Rådgivningsvirksomheden WSP står bag projektforslaget og har designet en regnvandssø og et oversvømmelsesareal som ved hjælp af en sluse, gør det muligt at tilbageholde 50.000 m3 regnvand, hvor det ikke gør skade. Med projektet er der skabt er en klar forbedring af natur- og dyrelivet i området, og det er også blevet et populært område til bl.a. traveture og til motionsløb.

Hvordan skaber vi byrum med respekt for det historiske, det bæredygtige og et moderne bymiljø?

Siden 2012 har Sweco været med som byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører på projektet ”Fra Gade til By”, der forvandler den firesporede gennemgående Thomas B. Thriges Gade, der gennem 50 år skar Odense over i to, til en sammenhængende bydel. Det store komplekse projekt indeholder hele 19 byggefelter, hvor der både skal være boliger, butikker, kontorer, nye byrum og grønne oaser samt en parkeringskælder med plads til 1.000 biler.

Udvindingen af græsprotein til dyrefoder medvirker til en langt mere bæredygtig animalsk produktion i Danmark

Udvindingen af græsprotein kan være med til at mindske den store klimabelastning, som importen af sojaproteinfoder til dansk landbrug ellers giver. Det kræver et produktionsanlæg, og NIRAS blev derfor sammen med Stecao hyret ind af BioRefine til at stå for rådgivningen, udarbejdelsen og udviklingen af anlægget, der omdanner græs og lucerne til protein i dyrefoder. Det har allerede givet store klimamæssige gevinster.

En ny strategi for varelevering vil reducere CO2-udslippet i Odense Kommune med mindst 70 pct.

En af de helt store klimasyndere i kommunerne er transportposten, hvor CO2- og NOX-udledningen er høj pga. de mange forskellige vareleveringer til institutionerne. Dette afholder dog ikke landets kommuner fra at være ambitiøse. Blandt andet har Odense Kommune med hjælp fra managementkonsulenthuset A-2 allerede satset stort på grøn omstilling gennem en smartere og mere klimavenlig varelevering.

Hvordan kan vi bruge data til at minimere forbruget i forsyningssektoren?

Software- og designhuset Mjølner Informatics’ mange års erfaring med forsyningsvirksomheder var afgørende, da MidtVest Gruppen, en sammenslutning af forsyningsvirksomheder, hyrede Mjølner som rådgivere til deres it-system, der overvåger forsyningsnetværket i Vestjylland. Rådgivningen fik stor ros for dens evne til at inddrage digitaliseringen i den grønne omstilling af forsyningssektoren. Det resulterede i, at en række forsyningsvirksomheder sammen med Mjølner udviklede en forsyningsplatform, som hele sektoren nu kan bruge.

En ny energieffektiv løsning sparer Tårnby kommune for op mod 100 mio. kr.

Det kan være udfordrende at navigere i krydsfeltet mellem lovgivning, innovation og bæredygtighed. Det oplevede Tårnby Forsyning på egen hånd, da de gik i gang med arbejdet med at forbedre deres erhvervsområde ved Kastrup metrostation med energieffektive løsninger. Derfor blev Rambøll også koblet på projektet som rådgiver med stor succes.

Hvordan skaber vi de bedste rammer for vores børns velfærd?

Med MOE som rådgiver er børnehaven Karolinelund i Aalborg som den første institution blevet DGNB platin-certificeret som et exceptionelt bæredygtigt byggeri. Et byggeri, der samtidig sætter børnenes behov og læring i centrum.

Det nye Søndre Campus løser udfordringer med klimasikring, grøn transport, logistik og funktion på elegante og nytænkende måder

Siden 2008 har EKJ Rådgivende Ingeniører været involveret i transformationen af det gamle KUA på Amager til det Søndre Campus, vi kender i dag. Udover at skabe et uddannelse- og forskningsmiljø, som kan dygtiggøre de studerende, er udfordringer med klimasikring, grøn transport, logistik og funktion i byrummet også blevet løst. Det har resulteret i flere priser til projektet.

Energiøen i Nordsøen bliver en teknologisk løftestang for den grønne omstilling

Opførelsen af verdens første energiø i Nordsøen skal bidrage til Danmarks opfyldelse af Parisaftalen. Opgaven skal løses med lige dele erfaring og nyskabelse, og den vækker derfor også stor begejstring hos Sweco. Ingeniør- og arkitektvirksomheden vandt nemlig i forsommeren 2021 opgaven som teknisk rådgiver for Energistyrelsen ifm. det forberedende arbejde med at udbyde opgaven med ejerskab og anlæg af energiøen.

Hvad er de grønne løsninger på fremtidens trafikale udfordringer?

Med Green Dash leverer COWI og Infotiles et dataredskab til beslutningstagere med indsigter, som viser vejen for en grøn omstilling af infrastrukturen og grønnere alternativer i trafikken.

Hvordan kan vi ud fra en bæredygtig tilgang pladsoptimere og forbedre arbejdsmiljøer?

Når SIGNAL - workplace advisory brandet i ISS rådgiver deres kunder, er det centralt, at mulighederne i de eksisterende bygninger undersøges, før der bygges nyt og tilføjes flere kvadratmeter. Det var også tilfældet, da en stor dansk virksomhed ønskede at afdække eventuelle uudnyttede potentialer på fem af deres lokationer for en fremtidig mere bæredygtig brug med flere og bedre tilbud.

Et kæmpe regnvandsanlæg i Kagsåparken skal reducere oversvømmelser og forbedre vandkvaliteten for beboerne

I 2012 udarbejdede Rambøll den første designskitse til ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’, der forventes at blive et af de største anlæg på landsplan inden for vand- og klimatilpasning. Omlægningen af parken betyder blandt andet, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil også være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade.

Effektiv affaldssortering på Esbjerg Havn sikrer genanvendelse og nedsætter CO2-udledningen

På Esbjerg Havn er bæredygtighedsambitionerne store. Derfor ønskede havnen også et first-in-class affaldssorteringssystem. Sammen med EGGS Design blev der udviklet en løsning, der tænkte de menneskelige variable ind, øgede kapaciteten og var simpelt og omkostningseffektivt. En løsning, der fik projektet nomineret til Danske Havnes Bæredygtighedspris.

Hvis globale virksomheder skal vækste, må vi fremme diversiteten

Når WithINTENT rådgiver deres kunder, er det altid med inklusion af diversitet for øje. På den måde er rådgivervirksomheden med til at sætte sit præg på samfundsdagsordenen og samtidig hjælpe virksomheder med at udnytte ethvert talentpotentiale hos deres medarbejdere.

Trine Riis

Trine Riis

Konsulent