Lad os løse det sammen

Hvordan vinder vi klimakampen? Hvordan fremtidssikrer vi velfærden? Hvordan udnytter vi digitaliseringens muligheder? Hvordan skaber vi et samfund med plads til alle?

Der findes ikke et enkelt svar eller en udtømmende slagplan, men rådgiverbranchen er trænet i at give en hånd med, når løsninger skal findes. Uanset om de er ingeniører, designere, revisorer, arkitekter eller noget helt femte.

Cases

Hvordan skaber vi de bedste rammer for vores børns velfærd?

Med MOE som rådgiver er børnehaven Karolinelund i Aalborg som den første institution blevet DGNB platin-certificeret som et exceptionelt bæredygtigt byggeri. Et byggeri, der samtidig sætter børnenes behov og læring i centrum.

Effektiv affaldssortering på Esbjerg Havn sikrer genanvendelse og nedsætter CO2-udledningen

På Esbjerg Havn er bæredygtighedsambitionerne store. Derfor ønskede havnen også et first-in-class affaldssorteringssystem. Sammen med EGGS Design blev der udviklet en løsning, der tænkte de menneskelige variable ind, øgede kapaciteten og var simpelt og omkostningseffektivt. En løsning, der fik projektet nomineret til Danske Havnes Bæredygtighedspris.

Hvordan kan vi ud fra en bæredygtig tilgang pladsoptimere og forbedre arbejdsmiljøer?

Når SIGNAL - workplace advisory brandet i ISS rådgiver deres kunder, er det centralt, at mulighederne i de eksisterende bygninger undersøges, før der bygges nyt og tilføjes flere kvadratmeter. Det var også tilfældet, da en stor dansk virksomhed ønskede at afdække eventuelle uudnyttede potentialer på fem af deres lokationer for en fremtidig mere bæredygtig brug med flere og bedre tilbud.

Et kæmpe regnvandsanlæg i Kagsåparken skal reducere oversvømmelser og forbedre vandkvaliteten for beboerne

I 2012 udarbejdede Rambøll den første designskitse til ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’, der forventes at blive et af de største anlæg på landsplan inden for vand- og klimatilpasning. Omlægningen af parken betyder blandt andet, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil også være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade.

Hvad er de grønne løsninger på fremtidens trafikale udfordringer?

Med Green Dash leverer COWI og Infotiles et dataredskab til beslutningstagere med indsigter, som viser vejen for en grøn omstilling af infrastrukturen og grønnere alternativer i trafikken.

Det nye Søndre Campus løser udfordringer med klimasikring, grøn transport, logistik og funktion på elegante og nytænkende måder

Siden 2008 har EKJ Rådgivende Ingeniører været involveret i transformationen af det gamle KUA på Amager til det Søndre Campus, vi kender i dag. Udover at skabe et uddannelse- og forskningsmiljø, som kan dygtiggøre de studerende, er udfordringer med klimasikring, grøn transport, logistik og funktion i byrummet også blevet løst. Det har resulteret i flere priser til projektet.

Hvis globale virksomheder skal vækste, må vi fremme diversiteten

Når WithINTENT rådgiver deres kunder, er det altid med inklusion af diversitet for øje. På den måde er rådgivervirksomheden med til at sætte sit præg på samfundsdagsordenen og samtidig hjælpe virksomheder med at udnytte ethvert talentpotentiale hos deres medarbejdere.

Styrkelse af Danmarks position som energiteknologisk frontløber

Damvad Analytics har hjulpet den danske Energikommission med at indsamle data om energisektoren internationalt for at belyse Danmarks styrker og forbedringsmuligheder.

Bedre brugeroplevelse, når vejret skal tjekkes

Userneeds har igennem flere år hjulpet DMI med at optimere brugeroplevelsen på deres hjemmeside, når danskerne skal tjekke vejret. Et godt eksempel på digital værdiskabelse i det offentlige.

Trine Riis

Trine Riis

Konsulent