En ny strategi for varelevering vil reducere CO2-udslippet i Odense Kommune med mindst 70 pct.

En af de helt store klimasyndere i kommunerne er transportposten, hvor CO2- og NOX-udledningen er høj pga. de mange forskellige vareleveringer til institutionerne. Dette afholder dog ikke landets kommuner fra at være ambitiøse. Blandt andet har Odense Kommune med hjælp fra managementkonsulenthuset A-2 allerede satset stort på grøn omstilling gennem en smartere og mere klimavenlig varelevering.

I løbet af efteråret forventes det, at regeringen kommer med et udspil til, hvordan den offentlige sektors indkøb kan blive mere klimavenlige. Blandt andet undersøger man i kommunerne, hvordan udskiftningen af dieseldrevne busser til el-busser og indførelsen af el-biler på f.eks. ældre- og sundhedsområdet kan bidrage til den grønne omstilling og implementering af FN’s verdensmål.

I Odense Kommune har de med hjælp fra managementkonsulentvirksomhed A-2 valgt at gå steppet yderligere i jagten på smartere og mere klimavenlige offentlige indkøb. 

Potentialet ligger i kommunernes indkøb, der kan gøres smartere og mere klimavenligt ved netop at koordinere leveringen af varer til kommunernes institutioner såsom skoler, daginstitutioner, plejecentre osv. I dag fylder transporten fra leverandører til kommunens institutioner, men ved at koordinere distributionen bedre kan vi reducere klimaaftrykket og få mindre trængsel,” fortæller Mads Ballegaard, chefkonsulent ved A-2.

A-2 har arbejdet for mere end halvdelen af landets kommuner med blandt andet logistik, kørsel, indkøb, etablering af driftsamarbejder og meget mere. Derfor var det også oplagt, at A-2 kunne hjælpe Odense Kommune med at bidrage til udviklingen af en metode, der både giver klimaforbedringer og mindre trængsel ved helt konkret, at varerne til hver enkelt institution samles og leveres f.eks. én gang om ugen.

Reducering af CO2 på op imod 85 pct.

En mere koordineret varelevering vil reducere antallet af kørte kilometer med varer til Odense Kommunes institutioner med i størrelsesordenen af 70 pct., og CO2-udslippet vil blive reduceret med tilsvarende. Hvis den ændrede varelevering derudover ændres fra dieseldrevet til eldrevet transport, vil reduktionen i stedet være hele 85 pct. sammenlignet med i dag.

Metoden kræver, at man lokalt kan håndtere at få varerne leveret mindre hyppigt end i dag, hvilket også betyder en lidt længere planlægningshorisont af indkøbsvanerne. Vi er dog overraskede over, hvor stor en vilje, der er til at gå på kompromis med muligheden for at modtage varer ofte, for at kunne bidrage til at løse klimaudfordringerne.”

Casen kort fortalt

Managementkonsulenthuset A-2 rådgav Odense Kommune, da de skulle have en vurdering af fordelene og ulemperne ved en koordineret varelevering til kommunens institutioner. Potentialet og omkostningerne indgår i grundlaget for det pilotprojekt, der pt. gennemføres i kommunen. Vurderingen fra A-2 har også fremlagt et mere omfattende perspektiv, hvor kommunen indgår i en koordineret varelevering med andre institutioner end kommunens egne, så klimabesparelsen vil være endnu større. Billedkreditering: Colourbox.

Relateret indhold