Hvad er de grønne løsninger på fremtidens trafikale udfordringer?

Med Green Dash leverer COWI og Infotiles et dataredskab til beslutningstagere med indsigter, som viser vejen for en grøn omstilling af infrastrukturen og grønnere alternativer i trafikken.

Når byer og kommuner skal designe fremtidens infrastruktur, er der én ting, der stryger direkte til toppen af prioritetshierarkiet: at designe byer, der understøtter den grønne omstilling.

Netop den udfordring kan det digitale værktøj, Green Dash, imødekomme med en innovativ tilgang. Med værktøjet kan byer og kommuner nu træffe smarte, informerede og dokumenterede valg, når næste spadestik i byudviklingen og den trafikale infrastruktur skal tages. Dette takket være anonyme data indsamlet fra over 140.000 personbiler i Danmark.

Fremtidens grønne transport er digital

Green Dash fungerer ved, at information om kørsel af personbiler indsamles i realtid. Det tegner altså et digitalt kort over trafikmønstrene i Danmark. Data giver svar på relevante spørgsmål, som hvor det er mest effektivt at sætte ind, hvis transportadfærd skal ændres og når infrastrukturen skal udformes – samtidig med, at vi skaber de bedste vilkår for en grønnere by.

Eksempelvis leverer værktøjet præcise data om, hvor og hvornår danskerne kører korte ture i bilen – ture som netop er realistiske at foretage med grønnere transportformer. Særligt i byerne er det her oplagt at tilbyde flere grønne alternativer i form af bedre cykelinfrastruktur, styrket offentlig transport eller fremme af nye mikromobilitetsalternativer.

Data giver også fantastiske muligheder, når det skal vurderes, hvordan bilparken kan fornys til el- og hybridbiler. Her hentes eksempelvis indsigter, som kan anvendes som input for placering af ladestandere – tiltag som fremmer den grønne trafik og nedsætter CO₂-udledningen.

Levende data giver muligheder og brede perspektiver

Green Dash er bygget, så der i fremtiden kan håndteres data fra cykeltrafik, busser, løbehjul mv. På den måde kan der opbygges et komplet billede af den trafikale situation på tværs af både offentlige og private transportmidler.

Når den grønne omstilling skal realiseres, er der ingen tvivl om, at data og digitalisering bliver centrale værktøjer. Perspektiverne er derfor også brede og kan udover styrket grøn omstilling give øget trafiksikkerhed og lede til en både nemmere og mere praktisk hverdag for trafikanter i Danmark.

Med Green Dash får de trafikale beslutningstagere i blandt andet kommunerne et unikt datagrundlag at træffe deres beslutninger ud fra. De er nu i stand til at vælge løsninger, som mindsker den fremtidige CO₂-udledning og miljøbelastning mest muligt. Her er Green Dash et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi tør tænke det grønne innovativt og digitalt.

Casen kort fortalt

Green Dash er udviklet i et samarbejde mellem COWI og Infotiles. Infotiles er leverandør af den digitale platform, mens COWI er den ledende rådgiverressource, der bearbejder og kvalitetssikrer data og sikrer, at viden kan implementeres og omsættes til konkret handling.

Billedkreditering: COWI

Relateret indhold