Hvordan kan vi beregne en social indsats’ indflydelse på den offentlige økonomi i Danmark?

Der bruges mange milliarder kroner hvert år på sociale indsatser i Danmark, men det kan være svært at beregne deres effekt og indflydelse på den offentlige økonomi. Den problematik ville Socialstyrelsen gerne gøre op med, og de hyrede derfor Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og konsulenthuset Incentive til at lave et værktøj, der kunne dokumentere den økonomiske konsekvens af en lang række sociale indsatser. Resultatet blev Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, der i dag anvendes i en række kommuner landet over.

I Danmark bruger vi hvert år mange milliarder kroner på det sociale område, f.eks. på indsatser rettet mod hjemløse, stofmisbrugere eller anbragte børn og unge. Selvom de sociale indsatser hjælper borgerne, kan det være svært at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser ved dem. Derfor ønskede Socialstyrelsen at starte en dialog og en praksis op på det sociale område, hvor man i højere grad dokumenterer effekten af indsatserne, så de på længere sigt kan sammenlignes og forbedres.

Det krævede ekstern hjælp at opbygge et sådan værktøj, og de hyrede derfor Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og det økonomiske konsulenthus Incentive og til at hjælpe dem. Resultatet blev Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, i daglig tale SØM, der i dag er bredt anerkendt og anvendes i en række kommuner landet over.

Det er fedt, at vi har kunne bruge vores spidskompetencer inden for det sociale område, registerstudier og litteraturindsamling samt vores erfaringer med at opbygge brugervenlige regnearksmodeller. Derudover er det også meget meningsfuldt at kunne bidrage til, at man kan få mere for pengene på det sociale område i Danmark,” fortæller Mette Bøgelund, Managing Partner hos Incentive.

Accepteret at tale om prioritering

De fleste af de danske kommuner har været på kursus i SØM, og det stopper ikke her, for der foregår fortsat et udviklingsarbejde og erfaringsudviklingssamarbejde på tværs af landet.

Det er blevet accepteret at tale om prioritering i endnu højere grad end tidligere og at lade sig inspirere af hinanden. På den måde har SØM efter vores mening betydet meget for udviklingen af det sociale område i Danmark. Socialstyrelsen har med deres kæmpe indsats virkelig rykket Danmark op i en liga for sig på dette område.

Efter det tætte samarbejde med VIVE og Incentive har Socialstyrelsen overtaget udviklingen og driften af både registerstudierne, der ligger til grund for beregningerne, og for beregningsmodellen.

For Incentive har det været interessant at se, at det rent faktisk har kunne lykkes at skabe et solidt og forskningsbaseret grundlag for beregningsmodellen. Dertil har det også være spændende at skabe en god balance mellem funktionalitet og detaljeringsgrad af beregningsmodellen, således at den rent faktisk kan bruges i praksis i kommunerne.

Casen kort fortalt

Der bruges hvert år mange milliarder kroner på det sociale område. For at kunne beregne de sociale indsatsers påvirkning af den offentlige økonomi hyrede Socialstyrelsen Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og det økonomiske konsulenthus Incentive til at lave et værktøj, der kunne dette. Resultatet blev Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, i daglig tale SØM, der i dag anvendes i en række kommuner landet over. Billedkreditering: Incentive.

Relateret indhold