Et kæmpe regnvandsanlæg i Kagsåparken skal reducere oversvømmelser og forbedre vandkvaliteten for beboerne

I 2012 udarbejdede Rambøll den første designskitse til ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’, der forventes at blive et af de største anlæg på landsplan inden for vand- og klimatilpasning. Omlægningen af parken betyder blandt andet, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil også være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade.

I Danmark oplever vi i stigende grad skybrud og kraftige oversvømmelser. Det tyder alle prognoser på, at vi vil blive ved med, ikke mindst set i lyset af FNs seneste klimarapport, der blev offentliggjort 9. august 2021. Vi har derfor som samfund en opgave i at se på, hvordan vi kan kontrollere og udnytte den øgede mængde regnvand på bedste vis, så den grønne omstilling ikke bremses.

Netop den udfordring, står de over for i Kagsåparken, der ligger på grænsen mellem Herlev kommune og Gladsaxe kommune. Kagsåen løber ofte over sine bredder under kraftigt regnvejr, fordi det omkringliggende afløbssystem overbelastes af de store vandmængder. En blanding af regnvand og spildevand presses derfor op gennem kloakkerne og direkte ud i Kagsåen og Kagsåparken, hvilket fører til oversvømmelse af nærliggende områder til skade for både miljø, bygninger og beboere.

For at reducere antallet af oversvømmelser og aflaste afløbssystemet, er Novafos, HOFOR, Gladsaxe kommune og Herlev Kommune gået sammen om ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’ med Rambøll som rådgiver.

Omlægningen af parken betyder, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade. Konkret designes parken med lavninger og bassiner, der kan forsinke op til 80.000 m3 regnvand. Det nye anlæg vil også kunne begrænse de nuværende overløb fra afløbssystemet til Kagsåen fra mere end 50 gange om året til i gennemsnit 10 gange om året,” fortæller Jesper Rasmussen, projektleder, Rambøll.

Et projekt med stor merværdi

Regnvandsprojektet i Kagsåparken omfatter en etablering af en bassinledning, der kan optage de eksisterende spildevandsoverløb, samt et arbejde med terrænet i Kagsåparken, så regnvand kan renses og tilbageholdes i skybrudssituationer. Projektet vil dermed medføre, at regnvand og kloakvand adskilles, så regnvand ledes over jorden, mens spildevand ledes under jorden i bassinledningen.

Selvom projektets hovedformål er at håndtere den øgede vandmængde fra skybrud og kraftige oversvømmelser, viser analyser også en række andre fordele for området. Blandt andet vil regnvandsprojektet skabe merværdi i form af øget biodiversitet i Kagsåparken, forbedret oversvømmelsesbeskyttelse, bedre muligheder for udendørs læring, reducering af forekomsten af rotter i området, bedre forhold for rekreativ anvendelse samt en reduktion af miljøfremmede stoffer i Kagsåen og nedstrøms vandløb.

’Kagsåparken Regnvandsprojekt’ er et godt eksempel på, hvordan privat rådgivning fra Rambøll medvirker til endnu et ikon projekt, hvor Danmark – og Storkøbenhavn – kan inspirere andre lande inden for klimatilpasningsområdet, hvilket kun vil få endnu mere fokus i de kommende år jf. sommerens oversvømmelser og forudsigelserne i FN’s nyeste klimarapport.

Casen kort fortalt

Vandselskabet Novafos skal have udført et kæmpe regnvandsanlæg i Kagsåparken, der ligger på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommune. Det nye anlæg har til formål at reducere oversvømmelser og forbedre vandkvaliteten. Projektet gennemføres i samarbejde mellem de to kommuner og forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR. Rambøll er rådgiver på opgaven, der hviler på et tidligere skitseprojekt udarbejdet af Rambøll og Gottlieb Paludan Architects.

Billedkreditering: Gottlieb Paludan Architects

Relateret indhold