En digital indretning af arbejdspladsen giver færre sygedage

30 pct. af arbejdsstationerne i en almindelig vidensbaseret virksomhed bliver ikke brugt. Hvis man i stedet udnytter den plads, kan man både matche medarbejderes behov bedre, reducere økonomiske udgifter og virksomhedens CO2-aftryk. Netop det har arkitektvirksomheden CEBRA hjulpet Energinet med gennem en ny strategi for indretning af Energinets kontorer.

Foto: CEBRA

Som resultat af coronapandemien er behovet for en mere fleksibel arbejdsplads steget. Vores arbejdsmønstre har ændret sig, og mange virksomheder har gjort det muligt at arbejde mere hjemme.

Det medfører dog samtidigt også, at flere kvadratmeter i virksomhederne kan komme til at stå uberørt hen. Derfor har arkitektvirksomheden CEBRA udviklet det digitale værktøj, Common Sense, som indsamler data og viden om indeklima og brug af lokaler.

I et pilotprojekt blev værktøjet testet på 150 arbejdsstationer i Energinets kontor i Fredericia for at se, hvordan det kan skabe bedre fysiske rammer og en mere fleksibel arbejdsplads.

Faktaboks

Byggebranchen er ansvarlig for 38 pct. af den samlede globale CO2-udledning, viser en ny rapport fra FN. Det betyder, at et af de vigtigste værktøjer til at mindske udledningen bl.a. er at udnytte de eksisterende bygninger i stedet for at rive ned og bygge nyt.

Medarbejdernes velvære stiger

Indeklima - lys, luftkvalitet, temperatur og akustik - har afgørende betydning for menneskers velvære og dermed vores evne til at præstere, når vi f.eks. er på arbejde. De fysiske omgivelser og mængden af sanseoplevelser på vores arbejdsplads – f.eks. via materialer, farver, dufte, beplantning og variation i rumligheder – kan have betydning for vores mentale helbred og vores evne til at præstere,” siger Mikkel Schlesinger, partner i CEBRA.  

Forskning viser også, at man kan øge produktivitet, kreativitet og generel velvære blandt medarbejderne med 15 pct. ved at forbedre indeklima og rumlige oplevelser.

Det kan bidrage til at skabe større mentalt velvære blandt medarbejderne, hvilket direkte kan påvirke virksomhedens økonomi i form af f.eks. færre sygedage,” siger Mikkel Schlesinger.

App og 100 indeklimasensorer

Ved hjælp af Common Sense appen og 100 indeklimasensorer, der blev implementeret på Energinets kontor, indsamles data om, hvordan de rum, der stilles til rådighed, helt konkret bliver brugt af medarbejderne.

Der blev f.eks. genereret digitale heatmaps, som er et visuelt varmekort, der kan registrere, hvor meget rummene bruges og komme med til anbefalinger til, hvor man kan opholde sig. Alt denne viden kan omsættes til lavpraktiske arkitektoniske løsninger, der viser, hvordan det fysiske arbejdsmiljø skal indrettes.

Ved at lave små, hyppige tilpasninger af det fysiske arbejdsmiljø i stedet for at lave markante ændringer hver tiende år, som de fleste virksomheder gør, kan man forlænge kontorets levetid,” slutter Mikkel Schlesinger.

Casen kort fortalt

CEBRA har kørt et pilotprojekt hos Energinets kontor, hvor de via ny teknologi har skabt store ændringer i indretningen, f.eks. nye zoner til fordybelse, socialt samvær og kreativ udfoldelse. Designet, der konstant skabes gennem Common Sense teknologi, har til formål at udnytte kvadratmeterne bedre og skabe bedre trivsel hos medarbejderne.

Relateret indhold