Hvordan kan vi bruge droner til at fremtidssikre broer og veje?

Inspektioner af betonkonstruktioner er både tids- og ressourcekrævende. Derfor søgte Øresundsbro Konsortiet hjælp hos ingeniørvirksomheden COWI til at udføre inspektionen af Øresundsbroen ved hjælp af droner. Det har givet nye og bedre perspektiver på betonens tilstand.

I 2021 kørte næsten 5 mio. køretøjer over Øresundsbroen, der forbinder Danmark og Sverige. Det sætter store krav til konstruktionen, og der skal derfor løbende foretages vedligeholdelsesinspektioner. Traditionelle inspektioner kræver store ressourcer og giver typisk også infrastrukturelle udfordringer, fordi vejene skal spærres.

Derfor besluttede Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af forbindelsen, sig for at kigge ind i brugen af droner til at udføre inspektionerne. Det var et nyt område for dem, så de søgte ekstern rådgivning hos ingeniørvirksomheden COWI, der sammen med dronefirmaet WEFLY, har erfaring med brug af droner inden for infrastrukturområdet.

Et langt bedre eftersyn

”Brugen af droneoptagelser til virtuelt eftersyn af konstruktioner har vist sig at give et langt bedre eftersyn end traditionelle eftersyn, hvor der bruges lift eller erhvervsklatring. I stedet for at én enkelt ingeniør ser broen igennem ’i marken’, kan alle detaljer på broen nu studeres nøjere af flere eksperter på kontoret,” siger Jakob Riise, Project Manager, Utility, Legal and Surveying, hos COWI.

Analyse af betonens aktuelle tilstand

Dronerne fotograferer alle betonelementer på broen inkl. kantbjælker og undersider. Herefter lægges billederne ind i COWIs eget inspektionsværktøj sammen med en 3D model af broen, så det er muligt at studere broens enkeltdele nærmere. På den måde får man et komplet billedmateriale over alle broens betonelementer med en analyse af betonens aktuelle tilstand.

Kvaliteten var bedre end forventet

Flere aspekter overraskede COWI positivt i processen, blandt andet kvaliteten af billederne.

”Vi bruger en kombination af almindelige fotos og termografiske fotos. Det har givet en yderligere forbedring af eftersynet, da de termografiske fotos er med til at lokalisere skader, som umiddelbart ikke kan ses. Dertil har vores brug af zoom-kameraer også betydet, at alle billederne har kunne tages, uden at vi skulle flyve ind over vejbanen og spærre trafikken,” siger Jakob Riise. 

En større rolle i fremtiden

Ifølge COWI vil droneoptagelser komme til at spille en langt større rolle i fremtiden ved inspektioner af større konstruktioner, der enten er svært tilgængelige, eller hvor afspærringer ellers kræves.

Derudover vil anvendelsen af virtuel inspektion også forlænge levetiden af strukturen, da en del skader vil opdages tidligere, så udbedringen af skader i fremtiden vil blive billigere.

Casen kort fortalt

I samarbejde med dronefirmaet WEFLY har COWI stået for inspektionen af betonkonstruktionen i Øresundsbroen. Ved hjælp af droner har de kunne fotografere betonen, uden af trafikken er blevet spærret, og lægge billederne ind i COWIs eget inspektionsværktøj. Det har på effektiv vis givet et komplet billedmateriale over alle broens betonelementet med en analyse af betonens aktuelle tilstand.

Relateret indhold