Grøn omstilling

Læs alle de gode eksempler fra rådgiverbranchen i #ladosløsedetsammen caseuniverset, der omhandler den grønne omstilling her.

Grøn omstilling cases

Hvordan kan borgernes affaldssorteringsvaner styrkes i en travl hverdag?

Der er meget at hente på klimafronten, hvis danskerne bliver bedre til at sortere deres husholdningsaffald. Derfor fik Københavns kommune hjælp fra analysevirksomheden Epinion til at kigge på brugervenligheden af en række af deres virkemidler for affaldssortering.

Effektiv affaldssortering på Esbjerg Havn nedsætter CO2-udledningen

På Esbjerg Havn er bæredygtighedsambitionerne store. Derfor udviklede havnen sammen med EGGS Design et first-in-class affaldssorteringssystem, der tænkte de menneskelige variable ind, øgede kapaciteten og var simpelt og omkostningseffektivt. En løsning, der fik projektet nomineret til Danske Havnes Bæredygtighedspris.

Hvad er de grønne løsninger på fremtidens trafikale udfordringer?

Når byer og kommuner skal designe fremtidens infrastruktur, er det vigtigt, at den grønne omstilling indtænkes .Med Green Dash leverer COWI og Infotiles et dataredskab til beslutningstagere med indsigter, som viser vejen for en grøn omstilling af infrastrukturen og grønnere alternativer i trafikken.

Regnvandssø beskytter mod oversvømmelser

Rådgivningsvirksomheden WSP står bag regnvandssø, som kan tilbageholde 50.000 m3 regnvand og forhindre oversvømmelser.

Hvordan skaber vi de bedste rammer for vores børns velfærd?

Med MOE som rådgiver er børnehaven Karolinelund i Aalborg som den første institution blevet DGNB platin-certificeret som et exceptionelt bæredygtigt byggeri. Et byggeri, der samtidig sætter børnenes behov og læring i centum.

Hvordan kan vi ud fra en bæredygtig tilgang pladsoptimere og forbedre arbejdsmiljøer?

Når SIGNAL, workplace advisory brandet i ISS, rådgiver deres kunder, er det centralt, at mulighederne i de eksisterende bygninger undersøges, før der bygges nyt og tilføjes flere kvadratmeter. Det var også tilfældet, da en stor dansk virksomhed ønskede at afdække eventuelle uudnyttede potentialer på fem af deres lokationer.

Det nye Søndre Campus løser en række grønne udfordringer på elegante og nytænkende måder

Siden 2008 har EKJ Rådgivende Ingeniører været involveret i udviklingen af det gamle KUA på Amager til det Søndre Campus, vi kender i dag. Udover at skabe et uddannelse- og forskningsmiljø, som kan dygtiggøre de studerende, er udfordringer med klimasikring, grøn transport, logistik og funktion i byrummet også blevet løst. Det har resulteret i flere priser til projektet.

Nyt stort regnvandsanlæg skal reducere oversvømmelser for beboerne i Kagsåparken

I 2012 udarbejdede Rambøll den første designskitse til ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’, der forventes at blive et af de største anlæg på landsplan inden for vand- og klimatilpasning. Omlægningen af parken betyder blandt andet, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil også være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade.

Udvindingen af græsprotein til dyrefoder har store klimamæssige gevinster

I juli 2021 blev Haraldsminde regnvandssø indviet i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Novafos. Rådgivningsvirksomheden WSP, der står bag projektforslaget, har designet en regnvandssø og et oversvømmelsesareal som ved hjælp af en sluse, gør det muligt at tilbageholde 50.000 m3 regnvand, hvor det ikke gør skade.

En ny energieffektiv løsning sparer Tårnby kommune for op mod 100 mio. kr.

Det kan være udfordrende at navigere i krydsfeltet mellem lovgivning, innovation og bæredygtighed. Det oplevede Tårnby Forsyning på egen hånd, da de gik i gang med arbejdet med at forbedre deres erhvervsområde ved Kastrup metrostation med energieffektive løsninger. Derfor blev Rambøll også koblet på projektet som rådgiver med stor succes.

Hvordan skaber vi byrum med respekt for det historiske, det bæredygtige og et moderne bymiljø?

Siden 2012 har Sweco været med som byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører på projektet ”Fra Gade til By”, der forvandler den firesporede gennemgående Thomas B. Thriges Gade, der gennem 50 år skar Odense over i to, til en sammenhængende bydel.

Hvordan kan vi bruge data til at minimere forbruget i forsyningssektoren?

Mjølner Informatics’ mange års erfaring med forsyningsvirksomheder var afgørende, da MidtVest Gruppen søgte ekstern rådgivning til deres it-system, der overvåger forsyningsnetværket i Vestjylland. Software- og designhuset fik stor ros for deres evne til at inddrage digitaliseringen i den grønne omstilling af forsyningssektoren, og samarbejder i dag med en lang række aktører i sektoren.

Energiøen i Nordsøen bliver en teknologisk løftestang for den grønne omstilling

Opførelsen af verdens første energiø i Nordsøen skal bidrage til Danmarks opfyldelse af Parisaftalen. Opgaven skal løses med lige dele erfaring og nyskabelse, og den vækker derfor også stor begejstring hos Sweco. Ingeniør- og arkitektvirksomheden vandt nemlig i forsommeren 2021 opgaven som teknisk rådgiver for Energistyrelsen ifm. det forberedende arbejde med at udbyde opgaven med ejerskab og anlæg af energiøen.

Digital overvågning af vandstanden er en del af beredskabet mod oversvømmelser i Vejle Kommune

Gennem et digitalt overvågningssystem får Vejle Kommune oversvømmelsesvarsler på SMS, når de skal forholde sig til vandstanden i havet og de omkringliggende vandløb. Bag systemet står WSP, der deler deres flere hundrede målinger fra landets vandløb på udstillingsplatformen Vandportalen.dk.