Hvordan kan vi bruge data til at minimere forbruget i forsyningssektoren?

Mjølner Informatics’ mange års erfaring med forsyningsvirksomheder var afgørende, da MidtVest Gruppen søgte ekstern rådgivning til deres it-system, der overvåger forsyningsnetværket i Vestjylland. Software- og designhuset fik stor ros for deres evne til at inddrage digitaliseringen i den grønne omstilling af forsyningssektoren, og samarbejder i dag med en lang række aktører i sektoren.

Foto: Mjølner Informatics

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, der skulle komme med forslag til, hvordan Danmark kan realisere målet om at reducere landets samlede udledninger af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990.

Et sted med stort potentiale for reduktioner er den danske forsyningssektor, der også har fået deres eget klimpartnerskab for energi og forsyning.

Forbrugsvaner bliver tydelige

Netop potentialet i den grønne omstilling er også det, som software- og designhuset Mjølner Informatics finder attraktivt ved forsyningssektoren. De har mange års erfaring med forsyningsvirksomheder, og valget faldt derfor også naturligt på dem, da MidtVest Gruppen skulle rådgives om deres it-system ForbrugerWeb.

Systemet overvåger forsyningsnetværket, kundedata og forbrugsmålere i Vestjylland, så forbrugsvanerne bliver synlige for både forbrugerne og teknikkerne. Det medvirker til, at man kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag i den grønne omstilling. 

Optimering og vedligeholdelse af it-system

Mjølners softwareudviklere- og arkitekter, UX konsulenter og projektleder hjalp MidtVest Gruppen med at optimere og vedligeholde deres eksisterende it-system. Derudover rådgav de også MidtVest Gruppen om, hvilke krav, der er til et it-system, når det skal i udbud i det offentlige.

Det er ikke kun vores viden om it og offentlige udbud, der har vist sig nyttig hos kunderne. Vores evne til også at gøre it-fagsprog forståeligt for beslutningstagerne på andre områder har vist sig lige så værdifuld,” siger Brian Gottorp Jeppesen, CEO hos Mjølner Informatics.

Platform til hele Danmarks forsyningssektor

Det er ikke kun Vestjylland, der får muligheden for at udnytte forbrugsdata til at minimere forbruget i forsyningssektoren. Rådgivningssamarbejdet har nemlig fået så stor ros, at MidtVest Gruppen er gået sammen med Mjølner om at udvikle en forsyningsplatform, som hele Danmarks forsyningssektor kan benytte.

Det blev til SaaS produktet MELVA, der ikke er gemt til kun et selskab, men er åbent for alle, så forsyningssektoren sammen kan gå i en mere grøn retning. 

Der er nogle spændende it-opgaver i den grønne omstilling og inddragelsen af mere digitalisering i den danske energisektor. Det at deltage i sektorkoblingen, hvor vi benytter digitalisering til at forbedre hele økosystemet, er en indsats, Mjølner gerne vil være en del af," siger Brian Gottorp Jeppesen og fortsætter:

"Med MELVA kan man overvåge sine energisystemer og sikre sig den bedste udnyttelse af energi og forbrug i Danmark. Det er store mængder af data, som vi kan bruge til at gøre systemerne klogere og give os bedre overblik.” 

Aktiv udnyttelse af målerdata

Også hos MidtVest Gruppen ser de store muligheder med samarbejdet.

I dag bruger vi MELVA til at håndtere og bearbejde alle forbrugsdata. Det gør os i stand til at sikre en aktiv udnyttelse af målerdata, øge forsyningssikkerheden, finde store driftseffektiviseringer og bedre kunne planlægge fremtidige udbygninger og vedligehold,” siger Lars Kristensen, Enterprisechef hos RAH Service, en del af MidtVest Gruppen.  

Casen kort fortalt

Software- og designhuset Mjølner Informatics har hjulpet MidtVest Gruppen, der er ansvarlig for forsyningsinfrastruktur i Vestjylland, med at supportere og vedligeholde deres eksisterende it-system, ForbrugerWeb. Samarbejdet var så succesfuldt, at MidtVest Gruppen indgik i et samarbejde med Mjølner om at udvikle en forsyningsplatform, som hele Danmarks forsyningssektor kunne drage nytte af. Det blev til SaaS produktet MELVA. Billedkreditering: Mjølner Informatics.

Relateret indhold