Udvindingen af græsprotein til dyrefoder har store klimamæssige gevinster

Udvindingen af græsprotein kan være med til at mindske den store klimabelastning, som importen af sojaproteinfoder til dansk landbrug ellers giver. Det kræver et produktionsanlæg, og NIRAS blev derfor sammen med Stecao hyret ind af BioRefine til at stå for rådgivningen, udarbejdelsen og udviklingen af anlægget, der omdanner græs og lucerne til protein i dyrefoder.

Foto: BioRefine

Hvert år importerer dansk landbrug ca. 50.000 tons økologisk soja og 1,6-1,7 mio. tons ikke-økologisk soja fra Sydamerika, som bl.a. bruges til svinefoder.

Det har store konsekvenser for klimaet, da særligt sojaproduktionen i Sydamerika er forbundet med rydning af skov- og naturområder for at kunne plante sojaen.

Alternativ til sojafoder

Rydningen medfører øgede udledninger af drivhusgasser, og der er derfor store muligheder i at finde alternativer til sojafoder. Den danske producent BioRefine har fundet et af disse alternativer i græsprotein, der i et vidst omfang kan erstatte den importerede sojaprotein som foder til dyrene i dansk landbrug.

Produktionen af græsprotein kræver et anlæg, og ingeniørvirksomheden NIRAS blev derfor hyret ind som rådgiver sammen med Stecao til at stå for udarbejdelsen og udviklingen af anlægget, der omdanner græs og lucerne til protein i dyrefoder.

Græsprotein kan blive en game changer inden for foderstoffer og animalsk produktion i Danmark. Anlægget vil udvinde økologisk, grønt protein, der stammer fra 3.000 hektar lokalproduceret kløvergræs og lucerne. Vores forventning er, at det nye anlæg vil kunne producere ca. 7.000 tons økologisk protein om året, der vil have et indhold af råprotein på over 50 pct.,” siger Johannes Overgaard, projektleder hos NIRAS.

Store klimamæssige gevinster

Når man spørger Johannes Overgaard ind til, hvad der har overrasket dem i løbet af projektet, falder snakken hurtig på de ekstra klimamæssige gevinster ved bedre udnyttelse af fotosyntesen, kvælstofudnyttelse fra atmosfæren og CO2 binding i jorden.

Dertil har en ny procesteknik til udtræk af proteinet resulteret i et andet spændende produkt i form af fibermateriale, som forventes at have mange potentielle anvendelsesmuligheder. Det kan f.eks. være inden for fremstilling af emballage og tekstiler, som kan være med til at fortrænge de mere miljøbelastende produkter som plast og bomuld.

Det første skud på stammen

For NIRAS har det været en interessant udfordring at skulle bidrage med løsninger til denne type innovative projekt. Det er temmelig sikkert blot det første skud på stammen af en lang række projekter, der vil udvinde planteprotein. På længere sigt kan det medføre en stor grøn omstilling af landbrugets foderstoffer,” siger Johannes Overgaard.

Casen kort fortalt

BioRefine, der er en dansk producent af græsprotein til dyrefoder, skulle have opført et nyt anlæg. I samarbejde med BioRefine og Stecao, stod NIRAS for udarbejdelse og udvikling af anlægget, der omdanner græs og lucerne til protein i dyrefoder. Græsprotein kan i et vist omfang erstatte importeret sojafoder, hvilket vil medvirke til at gøre den animalske produktion i Danmark langt mere bæredygtig. Billedkreditering: BioRefine.

Relateret indhold