Nyt stort regnvandsanlæg skal reducere oversvømmelser for beboerne i Kagsåparken

I 2012 udarbejdede Rambøll den første designskitse til ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’, der forventes at blive et af de største anlæg på landsplan inden for vand- og klimatilpasning. Omlægningen af parken betyder blandt andet, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil også være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade.

Foto: Gottlieb Paludan Architects

I Danmark oplever vi i stigende grad skybrud og kraftige oversvømmelser. Det tyder alle prognoser på, at vi vil blive ved med, ikke mindst set i lyset af FNs seneste klimarapport, der blev offentliggjort 9. august 2021.

Vi har derfor som samfund en opgave i at se på, hvordan vi kan kontrollere og udnytte den øgede mængde regnvand på bedste vis, så den grønne omstilling ikke bremses.

Kagsåen løber ofte over sine bredder

Netop den udfordring, står de over for i Kagsåparken, der ligger på grænsen mellem Herlev kommune og Gladsaxe kommune. Kagsåen løber ofte over sine bredder under kraftigt regnvejr, fordi det omkringliggende afløbssystem overbelastes af de store vandmængder.

En blanding af regnvand og spildevand presses derfor op gennem kloakkerne og direkte ud i Kagsåen og Kagsåparken, hvilket fører til oversvømmelse af nærliggende områder til skade for både miljø, bygninger og beboere.

Forsinke op til 80.000 m3 regnvand

For at reducere antallet af oversvømmelser og aflaste afløbssystemet, er Novafos, HOFOR, Gladsaxe kommune og Herlev Kommune gået sammen om ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’ med Rambøll som rådgiver.

Omlægningen af parken betyder, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade. Konkret designes parken med lavninger og bassiner, der kan forsinke op til 80.000 m3 regnvand. Det nye anlæg vil også kunne begrænse de nuværende overløb fra afløbssystemet til Kagsåen fra mere end 50 gange om året til i gennemsnit 10 gange om året,” siger Jesper Rasmussen, projektleder hos Rambøll.

Regnvand og kloakvand adskilles

Regnvandsprojektet i Kagsåparken omfatter en etablering af en bassinledning, der kan optage de eksisterende spildevandsoverløb, samt et arbejde med terrænet i Kagsåparken, så regnvand kan renses og tilbageholdes i skybrudssituationer.

Projektet vil dermed medføre, at regnvand og kloakvand adskilles, så regnvand ledes over jorden, mens spildevand ledes under jorden i bassinledningen.

Et projekt med stor merværdi

Selvom projektets hovedformål er at håndtere den øgede vandmængde fra skybrud og kraftige oversvømmelser, viser analyser også en række andre fordele for området.

Blandt andet vil regnvandsprojektet skabe merværdi i form af øget biodiversitet i Kagsåparken, forbedret oversvømmelsesbeskyttelse, bedre muligheder for udendørs læring, reducering af forekomsten af rotter i området, bedre forhold for rekreativ anvendelse samt en reduktion af miljøfremmede stoffer i Kagsåen og nedstrøms vandløb.

Casen kort fortalt

Vandselskabet Novafos skal have udført et kæmpe regnvandsanlæg i Kagsåparken, der ligger på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommune. Det nye anlæg har til formål at reducere oversvømmelser og forbedre vandkvaliteten. Projektet gennemføres i samarbejde mellem de to kommuner og forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR. Rambøll er rådgiver på opgaven, der hviler på et tidligere skitseprojekt udarbejdet af Rambøll og Gottlieb Paludan Architects. Billedkreditering: Gottlieb Paludan Architects.

Relateret indhold