En ny energieffektiv løsning sparer Tårnby kommune for op mod 100 mio. kr.

Det kan være udfordrende at navigere i krydsfeltet mellem lovgivning, innovation og bæredygtighed. Det oplevede Tårnby Forsyning på egen hånd, da de gik i gang med arbejdet med at forbedre deres erhvervsområde ved Kastrup metrostation med energieffektive løsninger. Derfor blev Rambøll også koblet på projektet som rådgiver med stor succes.

Foto: Rambøll

Da Tårnby Forsyning skulle energieffektivisere erhvervsområdet ved Kastrup metrostation, opgav de i første omgang projektet, fordi lovningen spændte ben for finansieringen af det fjernkøleprojekt, der skulle bruges til varmeudnyttelse.

Heldigvis var der hjælp at hente hos ingeniørvirksomheden Rambøll, der havde en beregningsmodel for teknisk og økonomisk analyse af fjernkøling, som de kunne genbruge fra en tidligere kommune.

Fjernvarme til erhvervsområde

De blev derfor koblet på projektet som rådgivere, hvor de har bistået Tårnby Forsyning med at planlægge fjernvarme til erhvervsområdet ved Kastrup metrostation med hoteller, kontorbygninger og Den Blå Planet.

Ud fra en screening vurderede Rambøll, at der var et stort potentiale for et fjernkølekoncept kombineret med fjernvarme og fjernkøling, som de allerede havde udviklet og analyseret til Køleplan Danmark i 2016.

Vanskeligheder undervejs

Rambøll blev blandt andet overraskede over, hvor vanskeligt det var at anbringe energicentralen til fjernkølingen i bydelen til trods for, at anlægget sparer meget plads hos forbrugerne. Derfor valgte Tårnby Forsyning i stedet at placere energicentral og kølelagertank på Tårnby Rensningsanlæg.

Det samlede projekt har enestående samfundsøkonomisk betydning for både varmeforbrugerne og virksomheder med kølebehov i det nye Kastrup erhvervsområde. Bydelens kommende virksomheder har alle det til fælles, at de ikke kun har brug for opvarmning, men også en betydelig mængde køling," siger Anders Dyrelund, Markedschef for Energi hos Rambøll, og fortsætter:

"Det vil de i fremtiden få fra Tårnby Forsyning, fordi varmepumpen udnyttes til samproduktion af varme og køling, og fordi ledig kølekapacitet udnyttes til at producere mere varme ved at nedkøle det behandlede spildevand,” fortæller .

Stor energibesparelse for lokalsamfundet

En anden overraskelse, der begejstrede Rambøll, var den store energibesparelse, som Tårnby kommune ville opleve. Energicentralen udnytter nemlig det behandlede spildevand som energikilde til at producere fjernvarme, når det er fordelagtigt i forhold til elpriserne og værdien af varmen. Når der er underskud af vindenergi, og elpriserne stiger, stopper varmepumpen og udnytter kølelageret, indtil der igen er moderate elpriser.

Når der er kommet flere kunder til området, er det planen at supplere med grundvandskøling. Om sommeren, når den alternative varmeproduktion er meget billig, og virksomhederne har brug for køling, er det fordelagtigt at bruge grundvandskølingen og kun lade varmepumperne producere koldt vand i henhold til elpriser og varmepriser. Her vil der være en besparelse på op mod 100 mio. kr., når alle projektets faser er gennemført,” siger Anders Dyrelund.

Klimagevinsten mangedobles

Rambøll har haft mulighed for at lære af projektet og har arbejdet videre med løsningerne i flere andre projekter. Den klimagevinst, som projekter i Danmark opnår, bliver derved mangedoblet, når de gentages i udlandet og dermed påvirker udviklingen. EU har eksempelvis fremhævet projektet som det første af otte gode eksempler i EU, og projektet har fået en varmepumpepris.

Casen kort fortalt

Rambøll vandt udbuddet for projektering og tilsyn af energicentral, køleakkumuleringstank og fjernkølenet af Tårnby Forsyning.  Anlægget vækker stor opmærksomhed på eksportmarkedet, hvor det siges at være verdens smarteste energicentral som følge af de mange fordelagtige sektorkoblinger af el, fjernvarme, fjernkøling, spildevand, renseanlæg og grundvand samt byudvikling med effektiv kollektiv transport. Billedkreditering: Rambøll.

Relateret indhold